นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเกม

 

1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เราจริงจังกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างยิ่ง เรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามกฎหมาย และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูล”) ที่ดำเนินการโดยเราเมื่อมีการเล่นเกมออนไลน์ของเรา (“เกม”) ลักษณะ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลในบริบทของการเล่นเกมมีอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 

2. ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

“ผู้ควบคุมข้อมูล” คือนิติบุคคลที่เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่นก็ตาม

ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับเกมของเราคือ:

Flaregames GmbH

ผู้ควบคุมข้อมูลคือ Flaregames GmbH

Duisburger Strasse 6
10707 Berlin
Germany
อีเมล: privacy@flaregames.com
เว็บไซต์: https://flaregames.com

สำหรับเกมต่อไปนี้:

● Zombie Gunship Survival
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising

Well Played Games Ltd

ผู้ควบคุมข้อมูลคือ Well Played Games Ltd

Walton House, 11-15 Parade
CV32 4DG Leamington Spa
Warwickshire
United Kingdom
อีเมล: info@wellplayed.games
เว็บไซต์: https://wellplayed.games/

สำหรับเกมต่อไปนี้:

● Warhammer Combat Cards

RPG RAID Roleplaying Games Ltd

ผู้ควบคุมข้อมูลคือ RPG RAID Roleplaying Games Ltd

71 Queen Victoria Street
EC4V 4BE London
Great Britain
อีเมล: info@rpgroleplayinggames.com
เว็บไซต์: https://www.rpgroleplayinggames.com/

สำหรับเกมต่อไปนี้:

● Knighthood

The Phoenix Lighthouse GmbH
ผู้ควบคุมข้อมูลคือ The Phoenix Lighthouse GmbH

Kaiserstrasse 146-148
76133 Karlsruhe
Germany
อีเมล: privacy@thelighthousepublishing.com
เว็บไซต์: https://thelighthousepublishing.com/

สำหรับเกมต่อไปนี้:

● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2

SmileyGamer BV
ผู้ควบคุมข้อมูลคือ SmileyGamer BV

Rue des Poissonniers 13
1000 Brussels
Belgium
อีเมล: smileygamer.com@gmail.com
เว็บไซต์: https://www.smileygamer.com/

สำหรับเกมต่อไปนี้:

● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Farm Charm
● Easter Sweeper
● Sweet Hearts Match 3
● Happy Shape Blast
● Sweet Candies 2

 

เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายนอกของผู้ควบคุมข้อมูล (ยกเว้น RPG RAID Roleplaying Games Ltd) คือ

Prof. Dr. Christian Rauda
นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
GRAEF Rechtsanwälte Digital Part GmbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
โทรศัพท์: +49 40 80 6000 9-0
แฟกซ์: +49 40 80 6000 9-10
อีเมล: privacy@phoenixgames.com
เว็บไซต์: https://www.graef.eu

 

3. หลักการทั่วไปของการประมวลผลข้อมูล

ด้านล่างนี้เราจะให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการประมวลผลข้อมูล

ก. ขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล
โดยพื้นฐานแล้วเราประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นในการทำให้เกมของเราเข้าถึงได้พร้อมทั้งเนื้อหาและบริการของเกม และเพื่อการใช้เกมเท่านั้น

ข. พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล
มาตรา 6(1)(a) ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรป (EU) ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลตราบใดที่เราขอรับความยินยอมจากคุณเพื่อการประมวลผลข้อมูลนั้น

มาตรา 6(1)(b) ของ GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผลใช้กับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินมาตรการก่อนการจัดทำสัญญาด้วย

มาตรา 6(1)(c) ของ GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายหากจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลใด ๆ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่บริษัทของเราต้องปฏิบัติตาม

มาตรา 6(1)(f) ของ GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลหากจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลใด ๆ เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทของเราหรือของบุคคลภายนอก และหากผลประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณไม่มีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดังกล่าว

ค. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลและการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือปิดกั้นเมื่อผ่านพ้นวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้อาจมีการเก็บข้อมูลไว้หลังจากเวลาดังกล่าวหากหน่วยงานนิติบัญญัติของยุโรปหรือของประเทศกำหนดไว้ในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป กฎหมาย หรือบทบัญญัติอื่นใดที่เราต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการปิดกั้นหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหากหมดระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่กำหนดโดยมาตรฐานดังกล่าว เว้นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปเพื่อการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญา
 

4. กรณีการประมวลผลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

เกมของเรามีกรณีการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้:

ก. การดาวน์โหลดเกม
เกมของเราให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของ Google และ Apple ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังเสนอการซื้อภายในแอปและบริการที่มีกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมด้วย เราไม่สามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลในด้านดังกล่าว และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องคือผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Play Store ได้ที่นี่:
https://policies.google.com/privacy?hl=th

คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple AppStore ได้ที่นี่:
https://support.apple.com/th-th/HT211970

ข. การโฮสต์
ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเล่นเกมต่อไปนี้จะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ และจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
การประมวลผลข้อมูลในรูปของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อตกลงการใช้งานที่คุณได้ยอมรับจากเราเมื่อเปิดเกมเป็นครั้งแรก และดังนั้นจึงเป็นไปตามมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อไม่มีเหตุให้ต้องประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง ตราบเท่าที่กฎระเบียบตามกฎหมายไม่กำหนดให้ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่นานกว่านั้น

(1) AWS
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Amazon Web Services EMEA SARL
สาขาเยอรมนี
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Munich
Germany (“AWS”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ AWS ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AWS:
https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(2) NodeChef
สำหรับเกมของเรา

● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Farm Charm
● Easter Sweeper
● Sweet Hearts Match 3
● Happy Shape Blast
● Sweet Candies 2

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
NodeChef Co.,
610 Washmill Lake Dr
Halifax
Nova Scotia
B3S 0C2
Canada (“NodeChef”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ NodeChef ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ NodeChef:
https://www.nodechef.com/privacy

(3) Google Cloud Platform
สำหรับเกมของเรา

● Knighthood

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, 32467
United States (“Google Cloud”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Google Cloud ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google:
https://policies.google.com/privacy

ค. การสร้างบัญชี
คุณต้องสร้างบัญชีจึงจะเล่นเกมของเราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างบัญชีทำให้เราสามารถจัดสรรคะแนนใด ๆ ให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง และยังทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมบนเครื่องปลายทางต่าง ๆ ได้

อาจมีการประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้:

● ชื่อบัญชีที่คุณเลือก
● ที่อยู่อีเมล
● ID ภายใน (ID เฉพาะของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างบัญชี)

การประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการตามข้อตกลงการใช้งาน และดังนั้นจึงเป็นไปตามมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR

ในกรณีของเกมต่อไปนี้ คุณจะสร้างบัญชีหรือไม่ก็ได้:

● Royal Revolt

อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่สร้างบัญชี คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเกมได้

ง. การรันเกม
การเล่นเกมจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูล ซึ่งหากไม่มีการประมวลผลข้อมูลก็จะไม่สามารถรันเกมได้ ประการแรก สถานการณ์การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกมสามารถเข้าถึงได้และพร้อมสำหรับการเล่น เพื่อตรวจจับและแก้ไขบั๊กใด ๆ เพื่อเข้าถึงคะแนน หรือเพื่อเชื่อมโยงการซื้อภายในแอปกับบัญชีของผู้ใช้

อาจมีการประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้:

● ชื่อบัญชี
● ID ภายใน
● จำนวนและเนื้อหาของการซื้อภายในแอป
● ประเทศที่ดาวน์โหลดเกม
● ประเภทของเครื่องปลายทางที่ใช้เล่นเกม (iPhone, iPad เป็นต้น)
● หมายเลขรุ่น
● ระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● การตั้งค่าภาษาของเครื่องปลายทาง
● วันที่ดาวน์โหลด
● เวอร์ชั่นของแอป
● จำนวนวันนับตั้งแต่ที่ดาวน์โหลด (“อายุของบัญชี”)
● ระยะเวลาการเล่นเกม
● จำนวนครั้งที่เปิดเกม

การประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการตามข้อตกลงการใช้งาน และดังนั้นจึงเป็นไปตามมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR

จ. การจัดทำข้อมูลรูปแบบรวม
เราจัดทำข้อมูลสถิติในรูปแบบรวมจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ ซึ่งเรานำข้อมูลสถิติดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกม เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาดของเรา เป็นต้น เมื่ออยู่ในรูปแบบรวมแล้วข้อมูลนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป

เมื่อมีการรวมข้อมูล อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ต่อไปนี้:

● Android ID
● ประเภทอุปกรณ์
● ระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● การตั้งค่าภาษาของเครื่องปลายทาง
● Facebook ID
● การตั้งค่าเสียงของเครื่องปลายทาง
● รายชื่อเกมอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดย Phoenix ที่ผู้ใช้เคยเล่น
● การตั้งค่ากราฟิกของเครื่องปลายทาง
● แหล่งที่มาของการติดตั้งเกม
● ที่อยู่ IP ของเครื่องปลายทาง
● ข้อมูลการจัดสรรที่เฉพาะเจาะจงกับการทำการตลาด (หากผู้ใช้ติดตั้งเกมหลังจากที่เห็นโฆษณา)
● Google Advertising ID (ID โฆษณาของ Google)
● Apple IDFA (Apple ID สำหรับผู้โฆษณา)
● IDFV (Apple ID สำหรับผู้ให้บริการ)
● สถานะผู้ใช้ที่ชำระเงิน
● ชื่อผู้เล่น
● จำนวนวันนับตั้งแต่ที่ดาวน์โหลด
● การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช
● ประเทศที่ดาวน์โหลดเกม
● วันที่ดาวน์โหลด
● เวอร์ชั่นแอปที่ดาวน์โหลด
● ยอดเงินจริงที่ชำระ
● เวลาการเล่น
● จำนวนเกม
● จำนวนการซื้อ
● ประเทศที่ผู้ใช้ใช้แอป
● เวอร์ชั่นปัจจุบันของแอป

ข้อมูลสถิติในรูปแบบรวมสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้สามารถทำการประเมินและให้คะแนนต่าง ๆ กับเกมของเราได้ตามมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR ผลประโยชน์ของคุณไม่ได้มีผลเหนือกว่าผลประโยชน์นี้ เนื่องจากสิ่งที่อ้างอิงถึงตัวบุคคลจะถูกนำออกผ่านกระบวนการที่ใช้ในการรวมข้อมูล ซึ่งจะทำให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Farm Charm
● Easter Sweeper
● Sweet Hearts Match 3
● Happy Shape Blast
● Sweet Candies

บางครั้งเราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Tableau International U.C. บริษัทแห่งหนึ่งของ Salesforce
The Oval
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland (“Tableau”)
เพื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบรวม
คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Tableau ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tableau:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

ฉ. การแก้ไขบั๊กแต่ละรายการ
บางครั้งการประมวลผลแต่ข้อมูลและข้อมูลดิบในรูปแบบรวมจะไม่เพียงพอในการแก้ไขบั๊กของเกมซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ใช้แต่ละราย แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและประเมินข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

อาจมีการประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบั๊ก:

● Android ID
● ประเภทอุปกรณ์
● ระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● การตั้งค่าภาษาของเครื่องปลายทาง
● การตั้งค่าเสียงของเครื่องปลายทาง
● รายชื่อเกมอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้เคยเล่น
● การตั้งค่ากราฟิกของเครื่องปลายทาง
● แหล่งที่มาของการติดตั้งเกม
● ที่อยู่ IP ของเครื่องปลายทาง
● Google Advertising ID (ID โฆษณาของ Google)
● Apple IDFA (Apple ID สำหรับผู้โฆษณา)
● IDFV (Apple ID สำหรับผู้ให้บริการ)
● สถานะผู้ใช้ที่ชำระเงิน
● ชื่อผู้เล่น
● จำนวนวันนับตั้งแต่ที่ดาวน์โหลด
● การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช
● ประเทศที่ดาวน์โหลดเกม
● วันที่ดาวน์โหลด
● เวอร์ชั่นแอปที่ดาวน์โหลด
● ยอดเงินจริงที่ชำระ
● เวลาการเล่น
● จำนวนเกม
● จำนวนการซื้อ
● ประเทศที่ผู้ใช้ใช้แอป
● เวอร์ชั่นปัจจุบันของแอป

การประมวลผลข้อมูลนี้ดำเนินการตามข้อตกลงการใช้งานที่คุณได้ยอมรับจากเราเมื่อเปิดเกมเป็นครั้งแรก และดังนั้นจึงเป็นไปตามมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR

สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Easter Sweeper

เพื่อการนี้ บางครั้งเราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA
(“Firebase”) ตราบเท่าที่คุณดาวน์โหลดเกมผ่าน Google Play Store

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Firebase ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Firebase:
https://firebase.google.com/support/privacy

ช. การตรวจจับการฉ้อโกง
เราตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสืบหาเกี่ยวกับการใช้เกมของเราในทางที่ผิดใด ๆ

อาจมีการประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้:

● Android ID
● ประเภทอุปกรณ์
● ระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของเครื่องปลายทาง
● การตั้งค่าภาษาของเครื่องปลายทาง
● การตั้งค่าเสียงของเครื่องปลายทาง
● รายชื่อเกมอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้เคยเล่น
● การตั้งค่ากราฟิกของเครื่องปลายทาง
● แหล่งที่มาของการติดตั้งเกม
● ที่อยู่ IP ของเครื่องปลายทาง
● Google Advertising ID (ID โฆษณาของ Google)
● Apple IDFA (Apple ID สำหรับผู้โฆษณา)
● IDFV (Apple ID สำหรับผู้ให้บริการ)
● สถานะผู้ใช้ที่ชำระเงิน
● ชื่อผู้เล่น
● จำนวนวันนับตั้งแต่ที่ดาวน์โหลด
● การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช
● ประเทศที่ดาวน์โหลดเกม
● วันที่ดาวน์โหลด
● เวอร์ชั่นแอปที่ดาวน์โหลด
● ยอดเงินจริงที่ชำระ
● เวลาการเล่น
● จำนวนเกม
● จำนวนการซื้อ
● ประเทศที่ผู้ใช้ใช้แอป
● เวอร์ชั่นปัจจุบันของแอป

สำหรับด้านนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการโดยมีพื้นฐานจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR นอกจากนี้ การสืบหาเกี่ยวกับการใช้เกมของเราในทางที่ผิดใด ๆ ยังเป็นผลประโยชน์ของเราด้วย และการทำเช่นนี้ยังมีเหตุผลจากข้อเท็จจริงที่ว่าการใช้เกมของเราในทางที่ผิดอาจถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบของกฎหมาย เป็นต้น

ซ. การโฆษณา
เราใช้การวิเคราะห์และเครื่องมือการส่งเสริมการขายหลายประเภทเพื่อโฆษณาเกมของเราให้ประสบความสำเร็จและแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ๆ

อาจมีการประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้:

● Android ID
● ประเภทของเครื่องปลายทางที่ใช้เล่นเกม (iPhone, iPad เป็นต้น)
● แหล่งที่มาของการติดตั้งเกม (แหล่งที่มาที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอป)
● ID เกม
● รหัสประเทศ
● ที่อยู่ IP ของเครื่องปลายทาง
● Google Advertising ID (ID โฆษณาของ Google)
● ข้อมูลการจัดสรรที่เฉพาะเจาะจงกับการทำการตลาด (หากผู้ใช้ติดตั้งเกมหลังจากที่เห็นโฆษณา)
● สถานะผู้ใช้ที่ชำระเงิน
● ชื่อผู้ใช้
● ประเทศที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
● วันที่ที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
● เวลาที่ผู้ใช้ลงทะเบียน

พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลนี้คือความยินยอมโดยสมัครใจของคุณ (มาตรา 6(1)(a) ของ GDPR) คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ แต่ความถูกต้องตามกฎหมายของขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาจนถึงเวลาที่คุณถอนความยินยอมของคุณ ข้อมูลจะถูกลบหากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดเพิ่มเติม

(1) Unity
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Farm Charm
● Easter Sweeper
● Sweet Hearts Match 3
● Happy Shape Blast
● Sweet Candies 2

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Unity Ads of Unity Technologies,
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
USA (“Unity”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Unity ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Unity:
https://unity.com/legal/privacy-policy

(2) Appsflyer
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight 2
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 3

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
AppsFlyer Ltd.
14 Maskit St.
POB 12371
Herzliya
Israel (“Appsflyer”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Appsflyer ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Appsflyer:
https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/

(3) Adjust
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight 2
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 3

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Adjust GmbH
Saarbrücker Str. 37a
10405 Berlin
Germany (“Adjust”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Adjust ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Adjust:
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

(4) ironSource
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Night
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Easter Sweeper

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
ironSource
Derech Menachem Begin 121
Tel Aviv 6513307
Israel (“ironSource”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ironSource ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ironSource:
https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/#step-1

(5) Google AdMob
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Night
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Easter Sweeper

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA (“Google AdMob”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Google AdMob ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google AdMob:
https://policies.google.com/privacy

(6) Vungle
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Night
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Easter Sweeper

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Vungle Limited
4th Floor
Farringdon Point
33 Farringdon Road
London, England
EC1M 3JF (“Vungle”)
คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Vungle ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Vungle:
https://vungle.com/privacy/

(7) Pangle
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight 2

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Bytedance Pte. Ltd.
1 Raffles Quay
#26-10, South Tower
Singapore 048583
หมายเลข GST: 201923456H (“Pangle”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Pangle ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Pangle:
https://www.pangleglobal.com/privacy

(8) Facebook
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Farm Charm
● Easter Sweeper
● Sweet Hearts Match 3
● Happy Shape Blast
● Sweet Candies 2

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland (“Facebook”)
คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Facebook ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/policy

(9) AppLovin
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Warhammer Combat Cards

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Applovin Corporation
1100 Page Mill Road
Palo Alto
CA 94304
USA (“AppLovin”)

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ AppLovin ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AppLovin:
https://www.applovin.com/privacy/

ฌ. คำขอรับความช่วยเหลือ
คุณสามารถส่งคำขอรับความช่วยเหลือถึงเรา ซึ่งในการนี้ เราจะนำรายละเอียดของคุณมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการคำขอรับความช่วยเหลือและเพื่อตอบต่อข้อคำถามติดตามผลใด ๆ ที่คุณอาจมี

อาจมีการประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้:

● ที่อยู่อีเมล
● ชื่อผู้ใช้
● เนื้อหาของคำขอของคุณ
● ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น
● ประเภทอุปกรณ์
● ID ผู้ใช้ที่เก็บไว้
● ยอดเงินสดที่ใช้สำหรับการซื้อภายในแอป
● ที่อยู่ IP
● สถานที่ลงทะเบียน
● ตำแหน่งที่ตั้ง

พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR ซึ่งผลประโยชน์ของเราในการตอบต่อคำร้องของคุณนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของคุณ เพราะเมื่อคุณส่งคำขอถึงเรา การที่เราตอบคำถามของคุณและการที่คุณตระหนักว่าเราต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อตอบคำถามของคุณจะเป็นผลประโยชน์ของคุณ หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา การประมวลผลข้อมูลของคุณจะมีพื้นฐานมาจากมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR

ข้อมูลจะถูกลบเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป นั่นหมายถึงเมื่อการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้สิ้นสุดลง ซึ่งการสนทนาจะถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อสามารถสรุปได้จากสถานการณ์ว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องได้รับการชี้แจงเป็นข้อสรุปแล้ว

(1) Zendesk
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards
● Knighthood
● Christmas Sweeper 2
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 3
● Christmas Sweeper 4
● Farm Charm
● Easter Sweeper
● Sweet Hearts Match 3
● Happy Shape Blast
● Sweet Candies 2

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Zendesk, Inc.
1019 Market Street
San Francisco
CA 94103
USA (“Zendesk”)
คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zendesk:
https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

(2) AWS
สำหรับเกมของเรา

● Zombie Gunship Survival
● Nonstop Knight
● Nonstop Knight 2
● Royal Revolt 2
● Olympus Rising
● Warhammer Combat Cards

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล AWS

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ AWS ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AWS:
https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(3) KTPlay
สำหรับเกมของเรา

● Knighthood

เราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล
Yodo1, Ltd.
160 Wai Yip Street
Kwun Tong
Hong Kong
China (“KTPlay”)
คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Yodo1 ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yodo1:
https://www.yodo1.com/privacy

ญ. ลิงก์ภายนอก
เกมของเราอาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือบริการภายนอกของบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหา มาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ ดังนั้นโปรดค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องบนเว็บเพจหรือบริการของผู้ให้บริการนั้น ๆ
หน้าที่ลิงก์ไปได้ผ่านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ณ วันที่เราลิงก์หน้านั้น และเราไม่พบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายใด ๆ ณ วันที่เราลิงก์หน้านั้น หากเราได้มารับทราบถึงการละเมิดกฎหมายใด ๆ เราจะนำลิงก์ที่เกี่ยวข้องออกโดยทันที
ลิงก์ภายนอกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิงเท่านั้น และคุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บเพจหรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเล่นเกมแต่อย่างใด
 

5. การประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศ

บางครั้งเราใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดหาเนื้อหาและบริการของเรา ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้บางรายมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมีการสร้างการเชื่อมต่อในบางสถานการณ์ด้วยเหตุผลทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลในแง่มุมนี้

หากข้อมูลใด ๆ ต้องได้รับการประมวลผลนอก EU/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และไม่มีระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ตรงกับมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปโดยวิธีมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่าตามมาตรา 46 ของ GDPR ในประเทศเหล่านั้น จะมีการเข้าทำสัญญาที่มีข้อสัญญาตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อจัดหาการรับประกันที่เหมาะสมตามความหมายของมาตรา 46 ของ GDPR คุณสามารถดูสำเนาข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ที่นี่:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.
ในขอบเขตดังกล่าว ควรเป็นที่ทราบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นต่างประเทศในมุมมองด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในสหรัฐอเมริกาคุณไม่ได้มีสิทธิ์เดียวกันกับที่คุณมีใน EU/EEA และมีความเป็นไปได้ที่คุณจะไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายจากการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานในต่างประเทศ

เราได้เข้าทำสัญญาที่มีข้อสัญญาตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปกับผู้ประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้
หรือมิฉะนั้นแล้ว ผู้ประมวลผลข้อมูลได้เข้าทำสัญญาที่มีข้อสัญญาตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปกับผู้ประมวลผลข้อมูลย่อยของตนในต่างประเทศ

● Amazon Web Services EMEA SARL, สาขาเยอรมนี, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Germany
● AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., POB 12371, Herzliya, Israel
● Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Germany
● ironSource, Derech Menachem Begin 121, Tel Aviv 6513307, Israel
● Bytedance Pte. Ltd. 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583, หมายเลข GST: 201923456H
● Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
● Vungle Limited, 4th Floor, Farringdon Point, 33 Farringdon Road, London, England, EC1M 3JF
● Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
● Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA
● Applovin Corporation, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA
● Tableau International, U.C. บริษัทแห่งหนึ่งของ Salesforce, The Oval Shelbourne Road Ballsbridge, Dublin 4 Ireland
● NodeChef Inc., 204 – 610 Washmill Lake Dr Halifax NS B3S 0C2, Canada
● Zendesk Inc., 989 Market St San Francisco, CA 94103, United States

 

6. สิทธิ์ของคุณ

ก. สิทธิ์ของคุณในการได้รับข้อมูล
คุณอาจขอคำยืนยันจากเราว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับคุณหรือไม่

หากเรามีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณอาจขอข้อมูลต่อไปนี้จากเรา:

(1) วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(2) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังได้รับการประมวลผล
(3) ผู้รับหรือหมวดหมู่ของผู้รับที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้ หรือที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้
(4) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกณฑ์ที่ใช้ระบุระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลหากไม่สามารถให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้ได้
(5) การมีอยู่ของสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลโดยเรา หรือสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
(6) การมีอยู่ของสิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล
(7) ข้อมูลใด ๆ ที่มีเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลหากไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
(8) การมีอยู่ของการตัดสินโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ ตามมาตรา 22(1) และ (4) ของ GDPR และ – อย่างน้อยในกรณีดังกล่าว – ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหลักตรรกะที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผลกระทบและผลที่มุ่งหวังของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลว่ามีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไปต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ ในบริบทนี้ คุณอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันที่เหมาะสมภายใต้มาตรา 46 ของ GDPR ซึ่งเกี่ยวกับการส่งข้อมูลดังกล่าว

ข. สิทธิ์ในการแก้ไข
หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลและเกี่ยวข้องกับคุณไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขหรือเติมข้อมูลของคุณให้ครบถ้วนได้ เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า

ค. สิทธิ์ในการกำจัดการประมวลผลข้อมูล
คุณอาจขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

(1) คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เป็นระยะเวลาที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(2) การประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้องตามกฎหมายและคุณปฏิเสธไม่ให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคล แต่ขอให้มีการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทน
(3) เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตามคุณต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออ้างสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ หรือ
(4) คุณยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 21(1) ของ GDPR และยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์ว่ามูลเหตุทางกฎหมายของเรามีผลเหนือมูลเหตุทางกฎหมายของคุณหรือไม่

หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณถูกจำกัด ข้อมูลนี้อาจ – ยกเว้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูล – นำไปประมวลผลได้เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือเพื่ออ้างสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือเพื่อเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีนัยสำคัญของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิก
หากการจำกัดการประมวลผลข้อมูลดำเนินการตามสถานการณ์ข้างต้น คุณจะได้รับแจ้งจากเราก่อนที่จะมีการยกเลิกข้อจำกัดนั้น

ง. สิทธิ์ของคุณที่จะขอให้มีการลบข้อมูลของคุณ
คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยทันทีได้ เรามีข้อผูกมัดที่จะต้องลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหากเป็นไปตามเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลนั้นในลักษณะอื่นใดอีกต่อไป
(ข) คุณถอนความยินยอมของคุณซึ่งเป็นพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR และไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น
(ค) ตามมาตรา 21(1) ของ GDPR คุณกำลังยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูล และไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายที่เหนือกว่าสำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือคุณกำลังยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 21(2) ของ GDPR
(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณได้รับการประมวลผลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(จ) การลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป หรือกฎหมายของรัฐสมาชิกที่เราต้องปฏิบัติตาม
(ฉ) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณถูกเก็บรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับบริการสังคมข้อมูลที่มีคำเสนอตามมาตรา 8(1) ของ GDPR

ข้อมูลที่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลภายนอก
หากเราได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และหากเรามีข้อผูกมัดตามมาตรา 17(1) ของ GDPR ที่จะต้องลบข้อมูลนั้น เราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรซึ่งมีลักษณะทางเทคนิค โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีและต้นทุนของการดำเนินการ เพื่อแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลและที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ว่าคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลได้ขอให้มีการลบการเชื่อมโยงทั้งหมดไปยังข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือสำเนาหรือการทำซ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้อยกเว้น
สิทธิ์ในการลบข้อมูลจะไม่สามารถใช้ได้หากการประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็น

(ก) เพื่อใช้สิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลโดยเสรี
(ข) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประมวลผลข้อมูลนั้นภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป หรือรัฐสมาชิกที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม หรือเพื่อรับทำงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือเพื่อการใช้สิทธิ์ของหน่วยงานรัฐที่ได้มีการมอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล
(ค) เพื่อผลประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการสาธารณสุขตามมาตรา 9(2)(h) และ (i) และมาตรา 9(3) ของ GDPR
(ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บสำเนาถาวรหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือเพื่อการเก็บสถิติตามมาตรา 89(1) ของ GDPR ตราบเท่าที่สิทธิ์ที่กล่าวถึงในข้อ (ก) อาจทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวหรือขัดขวางการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างร้ายแรง หรือ
(จ) เพื่ออ้างสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ

จ. สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้ง
หากคุณอ้างสิทธิ์ที่จะแก้ไข ลบ หรือจำกัดข้อมูลกับเรา เรามีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณทราบเรื่องการแก้ไขหรือการลบข้อมูล หรือการจำกัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถกระทำได้หรือต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมสัดส่วนในการกระทำการนี้
คุณมีสิทธิ์ที่จะอ้างสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับดังกล่าวจากเรา

ฉ. สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณซึ่งคุณได้ให้แก่เรา ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง จัดทำมาเป็นอย่างดี และอ่านได้ด้วยเครื่อง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยไม่มีการขัดขวางใด ๆ จากผู้ควบคุมข้อมูลที่ได้รับการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตราบเท่าที่

(1) การประมวลผลข้อมูลดำเนินการตามความยินยอมตามมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR หรือมาตรา 9(2)(a) ของ GDPR หรือสัญญาตามมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR และ
(2) การประมวลผลข้อมูลดำเนินการโดยใช้ขั้นตอนอัตโนมัติ

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใช้สิทธิ์นี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะจัดการเตรียมการให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยตรงตราบใดที่สามารถทำได้ในทางเทคนิค การทำเช่นนี้ไม่อาจทำความเสียหายให้กับเสรีภาพหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น
สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลจะไม่มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการรับทำงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือที่ดำเนินการเพื่อการใช้สิทธิ์ของหน่วยงานรัฐซึ่งได้มีการมอบให้แก่เรา

ช. สิทธิ์ในการคัดค้าน
คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณได้ทุกเมื่อสำหรับเหตุผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ตามมาตรา 6(1)(e) หรือ (f) ของ GDPR สิทธิ์นี้ยังมีผลใช้กับกิจกรรมการจัดทำโปรไฟล์ใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทบัญญัติเหล่านี้
หลังจากนั้นเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอีกต่อไป เว้นแต่เราสามารถให้หลักฐานที่แสดงถึงเหตุผลที่บีบบังคับสำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น ซึ่งควรค่าแก่การได้รับการคุ้มครองและมีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ์ และเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลข้อมูลนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ
หากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณได้รับการประมวลผลเพื่อการทำการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ข้อนี้ยังมีผลใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรงดังกล่าว
หากคุณยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป
สำหรับการใช้บริการสังคมข้อมูล คุณอาจใช้สิทธิ์ที่จะคัดค้านของคุณโดยใช้ขั้นตอนอัตโนมัติที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค โดยไม่ต้องคำนึงถึงระเบียบ 2002/58/EC

ซ. สิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนประกาศความยินยอมของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ ความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีพื้นฐานจากความยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอนนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น

ฌ. การตัดสินโดยอัตโนมัติในกรณีของบุคคล รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์
คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การตัดสินใด ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะ – รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ – ตราบเท่าที่การตัดสินนี้ส่งผลที่ชอบด้วยกฎหมายต่อคุณ หรือส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในลักษณะที่คล้ายกัน

ข้อนี้ไม่มีผลใช้หากการตัดสินนั้น

(1) มีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา
(2) ชอบด้วยกฎหมายเมื่ออ้างอิงจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกที่เราต้องปฏิบัติตาม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวรวมถึงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ รวมถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ หรือ
(3) ดำเนินการโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

ญ. สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล
คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสมาชิกที่คุณมีถิ่นที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ที่เชื่อว่ามีการละเมิด หากคุณเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณนั้นละเมิด GDPR โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเยียวยาตามกฎหมายอื่นใดภายใต้กฎหมายการปกครองหรือการเยียวยาทางกฎหมายใด ๆ

หน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการยื่นคำร้องเรียนจะแจ้งผู้อุทธรณ์ (คุณ) เกี่ยวกับสถานะและผลของคำร้องเรียน รวมถึงตัวเลือกการเยียวยาทางกฎหมายภายใต้มาตรา 78 ของ GDPR

ตุลาคม 2022