Polityka prywatności dotycząca gier

1. Ochrona danych

Ochronę danych osobowych użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Uznajemy dane osobowe użytkownika za poufne i postępujemy z nimi zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych („przetwarzanie danych”) podczas korzystania z naszych gier online („gry”). Wyjaśniono w niej charakter, cel i zakres przetwarzania danych w kontekście korzystania z gier.

2. Administrator i inspektor ochrony danych

„Administrator” to osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych dla naszych gier jest:

a. Flaregames GmbH

Administratorem danych jest firma Flaregames GmbH.

Duisburger Strasse 6
10707 Berlin
Niemcy
E-mail: privacy@flaregames.com
Witryna: https://flaregames.com

dla gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising

b. Well Played Games Ltd

Administratorem danych jest firma Well Played Games Ltd.

Walton House, 11-15 Parade
CV32 4DG Leamington Spa
Warwickshire
Wielka Brytania
E-mail: info@wellplayed.games
Witryna: https://wellplayed.games/

dla gry:

 • Warhammer Combat Cards

c. The Phoenix Lighthouse GmbH

Administratorem danych jest firma The Phoenix Lighthouse GmbH.

Kaiserstrasse 146-148
76133 Karlsruhe
Niemcy
E-mail: privacy@thelighthousepublishing.com
Witryna: https://thelighthousepublishing.com/

dla gier:

 • Nonstop Knight 2

d. SmileyGamer BV

Administrator danych jest firma SmileyGamer BV.

Rue des Poissonniers 13
1000 Bruksela
Belgia
E-mail: smileygamer.com@gmail.com
Witryna: https://www.smileygamer.com/

dla gier:

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

e. Sad Panda

Administrator danych jest firma Sad Panda Studios Ltd.

PO Box 20022 Towne Centre
Kelowna
BC V1Y 9H2
Kanada
E-mail: info@sadpandastudios.com
Witryna: https://www.sadpandastudios.com

dla gier:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych administratorów (z wyjątkiem spółek Upright Games GmbH i Sad Panda Studios Ltd.) jest

Prof. dr Christian Rauda
Prawnik specjalizujący się w prawie informatycznym
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Niemcy
Email: privacy@phoenixgames.com
Tel +49.40.537 981 260
www.artana.law

3. Ogólne zasady przetwarzania danych

Poniżej chcielibyśmy poinformować użytkownika o ogólnych zasadach przetwarzania danych.

a. Zakres przetwarzania danych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe użytkownika jedynie w zakresie niezbędnym do udostępnienia naszych gier, wraz z ich zawartością i usługami, oraz do korzystania z nich.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile uzyskamy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

W przypadku każdego przetwarzania danych, które jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ma to także zastosowanie do procedur przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c. Okres przechowywania i usuwanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane po wygaśnięciu celu ich przechowywania. Mogą one być przechowywane po upływie tego czasu, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskie lub krajowe władze ustawodawcze w jakichkolwiek rozporządzeniach Unii Europejskiej, ustawach lub innych przepisach, którym podlegamy. Ewentualne zablokowanie lub usunięcie wspomnianych danych osobowych nastąpi również w przypadku upływu okresu przechowywania przewidzianego przez wspomniane normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania wspomnianych danych osobowych w związku z zawarciem umowy lub realizacją umowy.

4. Szczególne przypadki przetwarzania danych

W naszych grach realizowane są następujące przypadki przetwarzania danych:

a. Pobieranie gier

Nasze gry są udostępniane za pośrednictwem platform Google, Microsoft, Steam, Nintendo, Epic i Apple. Platformy dają też możliwość dokonywania zakupów w aplikacji i kolejnych usług autorskich. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych w tym zakresie, a zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych operator odpowiedniej platformy jest administratorem danych. Obowiązują stosowne warunki użytkowania i polityka prywatności danego operatora.

Politykę prywatności sklepu Google Play można sprawdzić tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Politykę prywatności Apple AppStore można sprawdzić tutaj:

https://support.apple.com/pl-pl/HT211970

Politykę prywatności sklepu Microsoft App Store można sprawdzić tutaj:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Politykę prywatności sklepu Steam Store można sprawdzić tutaj:

https://store.steampowered.com/privacy_agreement

Politykę prywatności sklepu Nintendo Store można sprawdzić tutaj:

https://accounts.nintendo.com/term_chooser/privacy_policy

Politykę prywatności sklepu Epic Store można sprawdzić tutaj:

https://www.epicgames.com/site/privacypolicyht

b. Hosting

Wszystkie dane, które powstają przy korzystaniu z poniższych gier, są przechowywane na serwerach. W przypadku różnych celów przetwarzania uzyskuje się dostęp do wspomnianych danych przechowywanych na serwerach.

Przetwarzanie danych w postaci przechowywania danych osobowych odbywa się na podstawie naszej umowy korzystania, którą użytkownik zaakceptował przy pierwszym otwarciu gry, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe zostaną usunięte z serwerów, gdy przestaną istnieć podstawy do ich przetwarzania. Dzieje się tak zazwyczaj po zakończeniu stosunku umownego, o ile przepisy prawa nie wymagają przechowywania danych przez dłuższy czas.

(1) AWS

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Amazon Web Services EMEA SARL
Oddział w Niemczech
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Monachium
Niemcy („AWS”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w AWS można znaleźć w Polityce prywatności AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(2) NodeChef

W odniesieniu do naszych gier

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

NodeChef Co.
610 Washmill Lake Dr
Halifax
Nowa Szkocja
B3S 0C2
Kanada („NodeChef”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w NodeChef można znaleźć w Polityce prywatności NodeChef:

https://www.nodechef.com/privacy

(3) CloudFlare

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St
San Francisco
CA 94107
USA(“CloudFlare”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w CloudFlare można znaleźć w Polityce prywatności CloudFlare:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

(4) InMotion

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

InMotion Hosting, Inc
555 S. Independence Blvd.
Virginia Beach
VA 23452
USA(“InMotion”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w InMotion można znaleźć w Polityce prywatności InMotion:

https://www.inmotionhosting.com/privacy/

c. Zakładanie konta

Aby korzystać z naszych gier, należy założyć konto. Umożliwia to w szczególności przypisanie wyników do danego gracza, a także pozwala graczowi grać w grę na różnych urządzeniach.

W tym celu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

 • Nazwa konta wybrana przez użytkownika
 • Adres e-mail
 • Wewnętrzny nr ID (unikalny identyfikator użytkownika, który jest generowany podczas zakładania konta)

Dane są przetwarzane na podstawie umowy korzystania, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku poniższych gier założenie konta jest opcjonalne:

 • Royal Revolt

Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie zakładać konta, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji gry.

d. Prowadzenie gry

Korzystanie z naszych gier wymaga przetwarzania danych, bez czego nie można uruchomić gry. Wspomniane przypadki przetwarzania danych są w szczególności konieczne, aby gra była w ogóle dostępna i gotowa do gry, aby wykryć i usunąć ewentualne błędy, aby uzyskać dostęp do wyników lub aby połączyć zakupy w aplikacji z kontem gracza.

W tym celu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

 • Nazwa konta
 • Wewnętrzny nr ID
 • Liczba i treść zakupów w aplikacji
 • Kraj, w którym gra została pobrana
 • Typ używanego urządzenia (iPhone, iPad itp.)
 • Numer modelu
 • System operacyjny urządzenia
 • Ustawienia językowe urządzenia
 • Data pobrania
 • Wersja aplikacji
 • Dni od pobrania („wiek konta”)
 • Czas korzystania z gry
 • Liczba wejść do gry

Dane są przetwarzane na podstawie umowy korzystania, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

d2. Program VIP

W naszej grze

 • Royal Revolt 2

niektórym użytkownikom oferujemy możliwość wzięcia udziału w programie VIP. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na Warunki korzystania z programu VIP, otrzyma wyjątkową zawartość w grze, a także wyjątkowe treści poza zakresem gry.
W zakresie wniosku o przyjęcie do Programu VIP przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko (opcjonalnie)
 • adres (opcjonalnie)
 • data urodzenia (opcjonalnie)
 • płeć (opcjonalnie)

Wspomniane dane osobowe są również wykorzystywane do oferowania użytkownikowi wyjątkowej zawartości (na przykład w dniu jego urodzin). Ponadto w celu zapewnienia Programu VIP zachowanie użytkownika w grze jest intensywnie obserwowane.
W tym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej przez użytkownika z nami umowy dotyczącej Programu VIP, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Do przetwarzania danych osobowych korzystamy w tym zakresie z usług następujących podmiotów przetwarzających, z którymi zawarliśmy wymagane umowy i które przetwarzają dane wyłącznie w naszym imieniu:

 • Google Form
 • Mailchimp
 • Zendesk
 • Tableau
 • Excel Trackers, które są przechowywane na firmowym koncie Google Drive
 • Google Drive
 • WhatsApp przez eToken lub numer dostawcy usług sieciowych (numer niemiecki). WhatsApp jest zainstalowany i używany na naszych firmowych laptopach.

e. Tworzenie informacji zagregowanych

Z dostępnych nam danych osobowych tworzymy zagregowane informacje statystyczne. Wspomniane informacje statystyczne wykorzystujemy do różnych celów, np. do optymalizacji gry, poprawy naszych kampanii marketingowych itp. Informacje zagregowane nie dotyczą już danych osobowych.

W przypadku agregacji danych mogą być wykorzystywane następujące kategorie danych osobowych:

 • ID systemu Android
 • Typ urządzenia
 • System operacyjny urządzenia
 • Wersja systemu operacyjnego urządzenia
 • Ustawienia językowe urządzenia
 • ID konta na Facebooku
 • Ustawienia audio urządzenia
 • Lista pozostałych gier wydanych przez Phoenix, które zostały rozegrane
 • Ustawienia graficzne urządzenia
 • Źródło instalacji gry
 • Adres IP urządzenia
 • Informacje o przypisaniu charakterystyczne dla marketingu (jeśli użytkownik zainstalował grę po obejrzeniu reklamy)
 • Google Advertising ID (identyfikator wyświetlania reklam Google)
 • Apple IDFA (identyfikator Apple dla reklamodawców)
 • IDFV (identyfikator Apple dla usługodawców)
 • Status użytkownika płacącego
 • Imię i nazwisko gracza
 • Dni od pobrania
 • Ustawienia dla powiadomień push
 • Kraj, w którym gra została pobrana
 • Data pobrania
 • Wersja aplikacji, która została pobrana
 • Kwota realnie wydanych środków pieniężnych
 • Czas grania
 • Liczba gier
 • Liczba zakupów
 • Kraj, w którym użytkownik korzysta z aplikacji
 • Aktualna wersja aplikacji

Zagregowane informacje statystyczne są tworzone w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu różnych ocen i rankingów naszych gier, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interesy użytkownika również nie przeważają nad powyższym, ponieważ w procedurze agregacji danych usuwane jest odniesienie osobowe co umożliwia nam sprawne przetwarzanie danych.

(1) Tableau

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies

czasami korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Salesforce UK Limited
Floor 26 Salesforce Tower
110 Bishopsgate
London
EC2N 4AY
Wielka Brytania

w celu stworzenia informacji zagregowanych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Tableau można znaleźć w Polityce prywatności Tableau:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe („Phoenix Lighthouse”)

który z kolei korzysta z usług Tableau jako podwykonawcy przetwarzania.

(2) Firebase

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

(„Firebase”), w zakresie, w jakim użytkownik pobrał grę za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple Appstore. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Firebase można znaleźć w Polityce prywatności Firebase:

https://firebase.google.com/support/privacy

f. Naprawa poszczególnych błędów

W celu usunięcia błędów w grze, które występują u pojedynczego użytkownika, niekiedy nie wystarcza jedynie przetwarzanie informacji i danych zagegowanych, ale konieczne jest również sprawdzenie i ocena danych osobowych.

W zależności od błędu, w tym celu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

 • ID systemu Android
 • Typ urządzenia
 • System operacyjny urządzenia
 • Wersja systemu operacyjnego urządzenia
 • Ustawienia językowe urządzenia
 • Ustawienia audio urządzenia
 • Lista pozostałych gier wydanych przez stosownego administratora, które zostały rozegrane
 • Ustawienia graficzne urządzenia
 • Źródło instalacji gry
 • Adres IP urządzenia
 • Google Advertising ID (identyfikator wyświetlania reklam Google)
 • Apple IDFA (identyfikator Apple dla reklamodawców)
 • IDFV (identyfikator Apple dla usługodawców)
 • Status użytkownika płacącego
 • Imię i nazwisko gracza
 • Dni od pobrania
 • Ustawienia dla powiadomień push
 • Kraj, w którym gra została pobrana
 • Data pobrania
 • Wersja aplikacji, która została pobrana
 • Kwota realnie wydanych środków pieniężnych
 • Czas grania
 • Liczba gier
 • Liczba zakupów
 • Kraj, w którym użytkownik korzysta z aplikacji
 • Aktualna wersja aplikacji

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszej umowy korzystania, którą użytkownik zaakceptował przy pierwszym otwarciu gry, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(1) Firebase

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

(„Firebase”), w zakresie, w jakim użytkownik pobrał grę za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple Appstore. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Firebase można znaleźć w Polityce prywatności Firebase:

https://firebase.google.com/support/privacy

(2) Unity

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
USA („Unity”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Unity można znaleźć w Polityce prywatności Unity:

https://unity.com/legal/privacy-policy

g. Wykrywanie oszustw

Sprawdzamy i zatwierdzamy dane osobowe w celu stwierdzenia ewentualnego nadużycia naszych gier.

W tym celu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

 • ID systemu Android
 • Typ urządzenia
 • System operacyjny urządzenia
 • Wersja systemu operacyjnego urządzenia
 • Ustawienia językowe urządzenia
 • Ustawienia audio urządzenia
 • Lista pozostałych gier wydanych przez stosownego administratora, które zostały rozegrane
 • Ustawienia graficzne urządzenia
 • Źródło instalacji gry
 • Adres IP urządzenia
 • Google Advertising ID (identyfikator wyświetlania reklam Google)
 • Apple IDFA (identyfikator Apple dla reklamodawców)
 • IDFV (identyfikator Apple dla usługodawców)
 • Status użytkownika płacącego
 • Imię i nazwisko gracza
 • Dni od pobrania
 • Ustawienia dla powiadomień push
 • Kraj, w którym gra została pobrana
 • Data pobrania
 • Wersja aplikacji, która została pobrana
 • Kwota realnie wydanych środków pieniężnych
 • Czas grania
 • Liczba gier
 • Liczba zakupów
 • Kraj, w którym użytkownik korzysta z aplikacji
 • Aktualna wersja aplikacji

W tym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym interesie leży również stwierdzenie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania naszych gier. Uzasadnia to również m.in. fakt, że jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie naszych gier może również stanowić naruszenie przepisów prawa.

h. Reklama

Korzystamy z różnego rodzaju narzędzi analitycznych i promocyjnych, aby skutecznie reklamować się w naszych grach, a także pokazywać reklamy na innych stronach internetowych.

W tym celu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

 • ID systemu Android
 • Typ używanego urządzenia (iPhone, iPad itp.)
 • Źródło instalacji gry (źródło, z którego użytkownik pobrał aplikację)
 • ID gry
 • Kod kraju
 • Adres IP urządzenia
 • Google Advertising ID (identyfikator wyświetlania reklam Google)
 • Informacje o przypisaniu charakterystyczne dla marketingu (jeśli użytkownik zainstalował grę po obejrzeniu reklamy)
 • Status użytkownika płacącego
 • Nazwa użytkownika
 • Kraj, w którym użytkownik się zarejestrował
 • Data rejestracji użytkownika
 • Godzina, o której użytkownik się zarejestrował

Podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Odwołanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procedur przetwarzania danych, które zostały już przeprowadzone.
Dane osobowe są przetwarzane w celach reklamowych do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika. Jeżeli dane osobowe nie będą potrzebne do dalszych celów, zostaną usunięte.

(1) Unity

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
USA („Unity”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Unity można znaleźć w Polityce prywatności Unity:

https://unity.com/legal/privacy-policy

(2) Appsflyer

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

AppsFlyer Ltd.
14 Maskit St.
POB 12371
Herclijja
Izrael („Appsflyer”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Appsflyer można znaleźć w Polityce prywatności Appsflyer:

https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe („Phoenix Lighthouse”)

który z kolei korzysta z usług Appsflyer jako podwykonawcy przetwarzania.

(3) Adjust

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Adjust GmbH
Saarbrücker Str. 37a
10405 Berlin
Niemcy („Adjust”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Adjust można znaleźć w Polityce prywatności Adjust:

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe („Phoenix Lighthouse”)

który z kolei korzysta z usług Adjust jako podwykonawcy przetwarzania.

(4) ironSource

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Night
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

ironSource
Derech Menachem Begin 121
Tel Awiw 6513307
Izrael („ironSource”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ironSource można znaleźć w Polityce prywatności ironSource:

https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/#step-1

(5) Google AdMob

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Night
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA („Google AdMob”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Google AdMob można znaleźć w Polityce prywatności Google AdMob:

https://policies.google.com/privacy

(6) Vungle

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Easter Sweeper

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Vungle Limited
4th Floor
Farringdon Point
33 Farringdon Road
Londyn
EC1M 3JF
Wielka Brytania („Vungle”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Vungle można znaleźć w Polityce prywatności Vungle:

https://vungle.com/privacy/

(7) Pangle

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Bytedance Pte. Ltd.
1 Raffles Quay
#26-10, South Tower
Singapur 048583
Numer GST: 201923456H („Pangle”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Pangle można znaleźć w Polityce prywatności Pangle:

https://www.pangleglobal.com/privacy

(8) Facebook

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlandia („Facebook”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Facebook można znaleźć w Polityce prywatności Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy

(9) AppLovin

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Applovin Corporation
1100 Page Mill Road
Palo Alto
CA 94304
USA („AppLovin”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w AppLovin można znaleźć w Polityce prywatności AppLovin:

https://www.applovin.com/privacy/

(10) Liftoff

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Liftoff Mobile
Inc. 900 Middlefield Rd.
Redwood City
CA 94063
USA („Liftoff“).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Liftoff można znaleźć w Polityce prywatności Liftoff.

https://liftoff.io/privacy-policy/

(11) Phoenix Lighthouse, AWS (Redshift)

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe
Niemcy („Phoenix Lighthouse“)

który z kolei korzysta z usług Redshift jako podwykonawcy przetwarzania.

Amazon Web Services EMEA SARL
Oddział w Niemczech
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Monachium
Niemcy („AWS”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w AWS można znaleźć w Polityce prywatności AWS.

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/.

i. Wnioski o pomoc techniczną

Użytkownik może wysyłać nam wnioski o pomoc techniczną. W tym zakresie dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi wniosku o pomoc techniczną oraz w przypadku ewentualnych dalszych pytań.
W tym celu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

 • Adres e-mail
 • Nazwa użytkownika
 • Treść wniosku użytkownika
 • System operacyjny i jego wersja
 • Typ urządzenia
 • Zachowany ID użytkownika
 • Środki pieniężne użyte do zakupów w grze
 • Adres IP
 • Miejsce rejestracji
 • Lokalizacja

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes w udzieleniu odpowiedzi na wniosek użytkownika odpowiada interesowi użytkownika. Ponieważ użytkownik zwraca się do nas, w jego interesie jest, abyśmy odpowiedzieli, i ma świadomość, że musimy przetwarzać jego dane, aby odpowiedzieć na jego pytanie. Jeśli użytkownik zaakceptował nasze warunki użytkowania, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w momencie, gdy dana rozmowa z użytkownikiem zostanie zakończona. Rozmowa została zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że poruszana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

(1) Zendesk

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Zendesk, Inc.
1019 Market Street
San Francisco
CA 94103
USA („Zendesk”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Zendeskn można znaleźć w Polityce prywatności Zendesk:

https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

(2) AWS

W odniesieniu do naszych gier

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego AWS. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w AWS można znaleźć w Polityce prywatności AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(3) Freshworks

W odniesieniu do naszych gier

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego

Freshworks, Inc.
2950 S. Delaware Street
San Mateo
CA 94403
USA („Freshworks”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Freshworks n można znaleźć w Polityce prywatności Freshworks:

https://www.freshworks.com/privacy/

j. Łącza zewnętrzne

Nasze gry mogą zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych lub usług osób trzecich, nad których treścią, standardami ochrony danych i bezpieczeństwa nie mamy kontroli. Dlatego prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności odpowiednich dostawców na ich stronach internetowych lub w ich serwisach.

Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem naruszania praw na dzień zamieszczenia łączy. Na dzień zamieszczenia łączy nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy stosowne łącze.

Wspomniane łącza zewnętrzne służą wyłącznie celom rozrywkowym, a odwiedzenie odpowiednich stron internetowych lub serwisów nie jest absolutnie konieczne do gry.

k. Program lojalnościowy

W zakresie naszego programu lojalnościowego mogą być przetwarzane następujące dane:

 • adres e-mail

Przetwarzanie odbywa się w celu oferowania naszych prezentów/bonusów lojalnościowych. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W interesie użytkownika leży otrzymywanie prezentów/bonusów lojalnościowych.

Ponadto, oprócz adresu e-mail, przetwarzane są również imię i nazwisko oraz adres pocztowy użytkownika w celu wysyłania mu prezentów/bonusów. Podstawę prawną tego stanowi realizacja umowy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Po pomyślnym dostarczeniu prezentów/bonusów dane są usuwane.

l. Newsletter

W przypadku zapisania się do newslettera należy podać swój e-mai lub imię, nazwisko i adres. [Ponadto sprawdzamy, zgodnie z obowiązującym prawem, czy użytkownik jest prawdziwym posiadaczem adresu e-mail i czy wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu wysyłamy użytkownikowi e-mail weryfikacyjny.] Nasz newsletter informuje o produktach, usługach i treściach naszych firm.

Ponieważ otrzymywanie newslettera jest uzależnione od wyrażenia zgody przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@thelighthousepublishing.com, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w naszym newsletterze lub zmieniając swoje ustawienia (kliknij „zarządzaj swoimi preferencjami” w e-mailu potwierdzającym). Pozostaje to bez wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

5. Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Aby zapewnić nasze treści i usługi, czasami korzystamy z usług podmiotów przetwarzających. Z przyczyn technicznych niektóre z tych podmiotów przetwarzających posiadają serwery w krajach trzecich, z którymi w pewnych sytuacjach tworzone są połączenia. Dane osobowe użytkownika będą też czasem przetwarzane w tym zakresie.

Z poniższymi podwykonawcami przetwarzania zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL., ewentualnie ci podwykonawcy przetwarzania zawarli standardowe klauzule umowne UE ze swoimi podwykonawcami przetwarzania przetwarzającymi dane w krajach trzecich lub oni sami bądź ich klienci podlegają decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (w szczególności ramom prywatności UE-USA).

 • Amazon Web Services EMEA SARL, Oddział w Niemczech, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Monachium, Niemcy
 • AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., POB 12371, Herclijja, Izrael
 • Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Niemcy
 • ironSource, Derech Menachem Begin 121, Tel Awiw 6513307, Izrael
 • Bytedance Pte. Ltd. 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapur 048583, numer GST: 201923456H
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Vungle Limited, 4th Floor, Farringdon Point, 33 Farringdon Road, Londyn, EC1M 3JF, Wielka Brytania
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia
 • Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • Applovin Corporation, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Wielka Brytania
 • NodeChef Inc., 204 – 610 Washmill Lake Dr Halifax NS B3S 0C2, Kanada
 • Zendesk Inc., 989 Market St San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone
 • Liftoff Mobile, Inc. 900 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063, USA
 • Phoenix Lighthouse GmbH, Kaiserstraße 146-148, 76133 Karlsruhe, Niemcy
 • InMotion Hosting, Inc., 555 S. Independence Blvd., Virginia Beach, VA 23452, USA
 • Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA

6. Prawa użytkownika

a. Prawo użytkownika do informacji

Użytkownik może zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek dotyczące go dane osobowe.

Jeżeli takie przetwarzanie jest przez nas dokonywane, użytkownik może zażądać od nas następujących informacji:

(1) cel przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
(4) okres, przez który przewiduje się przechowywanie danych osobowych, a jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych danych w tym zakresie – kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących użytkownika danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas danych lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane osobiście od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o wpływie i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach na mocy art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

b. Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia przez nas. Podejmiemy się sprostowania bezzwłocznie.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może, przy spełnieniu następujących przesłanek, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

(1) jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres czasu, który umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
(4) jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, ale nie ustalono jeszcze, czy nasze prawnie uzasadnione powody przeważają nad powodami użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za zgodą użytkownika bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało dokonane zgodnie z powyższymi przesłankami, użytkownik zostanie przez nas powiadomiony przed zniesieniem ograniczenia.

d. Prawo do usunięcia swoich danych

Użytkownik może żądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(a) dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
(b) użytkownik cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
(c) na mocy art. 21 ust. 1 RODO użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
(d) dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(e) usunięcie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego wynikającego z prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
(f) dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zgromadzone w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli upubliczniliśmy dane dotyczące użytkownika, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek je usunąć, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie tych danych, że użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(a) do korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii i przekazywania informacji;
(b) do wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do podjęcia zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;
(c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
(d) do celów archiwalnych bądź celów badań naukowych lub historycznych, które leżą w interesie publicznym, lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
(e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e. Prawo do powiadomienia

W przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o wspomnianym sprostowaniu lub usunięciu danych bądź ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownik ma prawo dochodzić wobec nas prawa do powiadomienia o tych odbiorcach.

f. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które nam ujawnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo przenieść te dane do innego administratora bez ograniczenia ze strony administratora, któremu te dane osobowe zostały ujawnione, o ile

(1) podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub umowa, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma ponadto prawo zorganizować przekazanie przez nas dotyczących go danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać żadnych wolności ani praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które są potrzebne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wykonywanego w ramach sprawowania władzy publicznej, która została nam powierzona.

g. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również wszelkich czynności profilowania prowadzonych w oparciu o te postanowienia.

Wówczas nie będziemy już przetwarzać dotyczących użytkownika danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić dowody na istnienie ważnych powodów przetwarzania, godnych ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

W przypadku przetwarzania dotyczących użytkownika danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego użytkownik może, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h. Prawo do cofnięcia każdej zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych użytkownik ma w każdej chwili prawo odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnym przypadku, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym – w tym profilowaniu – o ile decyzja ta ma dla niego znaczące skutki prawne lub w podobny sposób znacząco negatywnie na niego wpływa.

Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy użytkownikiem a nami;
(2) jest zgodna z prawem na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlegamy, a wspomniane przepisy obejmują odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności użytkownika, a także jego prawnie uzasadnionych interesów; lub
(3) jest podejmowana za wyraźną zgodą użytkownika.

j. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od wszelkich innych środków prawnych w ramach prawa administracyjnego lub wszelkich środków sądowych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli użytkownik jest zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje odwołującego się (użytkownika) o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

styczeń 2024 r