Oyunlara İlişkin Gizlilik Politikası

 

1. Veri Gizliliği

Kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Kişisel verilerinizi gizli olarak değerlendiriyoruz ve hukuki veri gizliliği düzenlemelerine ve bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde işliyoruz.

Bu Gizlilik Politikası, çevrimiçi oyunlarımız (“Oyunlar”) kullanıldığında kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi (“Veri İşleme”) için geçerlidir. Oyunlardan yararlanma bağlamında Veri İşlemenin niteliği, amacı ve kapsamı burada açıklanmaktadır.

2. Denetleyici ve Veri Gizliliği Görevlisi

“Denetleyici”, kişisel verilerin işlenme amacına ve araçlarına tek başına veya birlikte karar veren tüzel kişidir.

Oyunlarımız için Denetleyici:

a. Flaregames GmbH

Denetleyici, Flaregames GmbH’dir.

Duisburger Strasse 6
10707 Berlin
Almanya
E-posta : privacy@flaregames.com
İnternet sitesi: https://flaregames.com

aşağıdaki Oyunlar için:

 • Zombie Gunship Survival
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising

b. Well Played Games Ltd

Denetleyici, Well Played Games Ltd.’dir.

Walton House, 11-15 Parade
CV32 4DG Leamington Spa
Warwickshire
Birleşik Krallık
E-posta: info@wellplayed.games
İnternet sitesi: https://wellplayed.games/

aşağıdaki Oyun için:

 • Warhammer Combat Cards

c. The Phoenix Lighthouse GmbH

Denetleyici, Phoenix Lighthouse GmbH’dir.

Kaiserstrasse 146-148
76133 Karlsruhe
Almanya
E-posta: privacy@thelighthousepublishing.com
İnternet sitesi: https://thelighthousepublishing.com/

aşağıdaki Oyunlar için:

 • Nonstop Knight 2

d. SmileyGamer BV

Denetleyici, SmileyGamer BV’dir .

Rue des Poissonniers 13
1000 Brüksel
Belçika
E-posta: smileygamer.com@gmail.com
İnternet sitesi: https://www.smileygamer.com/

aşağıdaki Oyunlar için:

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

e. Sad Panda

Denetleyici, Sad Panda Studios Ltd’dir.

PO Box 20022 Towne Centre
Kelowna
BC V1Y 9H2
Kanada
E-posta: info@sadpandastudios.com
İnternet sitesi: https://www.sadpandastudios.com

aşağıdaki Oyun için:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

Denetleyicilerin harici Veri Gizliliği Yetkilisi (Upright Games GmbH ve Sad Panda Studios Ltd. hariç)

Prof.Dr.Christian Rauda
Bilgi Teknolojileri Hukuku uzmanı avukat
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Almanya
Email: privacy@phoenixgames.com
Tel +49.40.537 981 260
www.artana.law

3. Veri İşleme Genel Esasları

Aşağıda sizi veri işlemenin genel ilkeleri hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

a. Veri İşlemenin Kapsamı

Kişisel verilerinizi esas olarak yalnızca Oyunlarımızı, içerikleri ve hizmetleriyle birlikte kullanıma sunmak ve bunları kullanmak için gerekli olduğu ölçüde işleriz.

b. Veri İşlemenin Yasal Dayanağı

Veri işleme için sizden onay aldığımız sürece, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 6(1)(a) maddesi, veri işleme için yasal dayanak görevi görür.

Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan herhangi bir veri işleme durumunda, Madde 6(1)(b) GDPR yasal dayanak oluşturur. Bu durum, sözleşme öncesi önlemlerin yürütülmesi için gerekli olan tüm işleme prosedürleri için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için herhangi bir veri işlemenin gerekmesi halinde, Madde 6(1)(c) GDPR yasal dayanak olarak hizmet eder.

Şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru bir menfaatini korumak için veri işlemenin gerekmesi ve menfaatlerinizin, temel haklarınızın ve temel özgürlüklerinizin sözkonusu menfaatten daha öncelikli olması halinde, Madde 6(1)(f) GDPR, veri işleme için yasal dayanak oluşturur.

c. Kişisel verilerin saklanma süresi ve silinmesi

Saklama amacı sona erdiğinde kişisel verileriniz silinecek veya bloke edilecektir. Bu noktadan sonra verileriniz, Avrupa veya ulusal yasama makamları tarafından tabi olduğumuz herhangi bir Avrupa Birliği düzenlemesinde, yasasında veya diğer hükümlerinde şart koşulması durumunda kaydedilebilir. Bir sözleşmenin akdedilmesi veya bir sözleşmenin ifası ile ilgili olarak saklanmaya devam edilmesi gerekmediği sürece, adıgeçen normların öngördüğü saklama süresinin sonunda bahsekonu kişisel veriler silinecek veya bloke edilecektir.

4. Belirli veri işleme örnekleri

Oyunlarımızda aşağıdaki veri işlemeleri gerçekleştirilir:

a. Oyunların İndirilmesi

Oyunlarımız Google, Microsoft, Steam, Nintendo, Epic ve Apple platformları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu platformlar uygulama içi satın alma imkanı ve diğer özel hizmetler için de bir fırsat sunar. Bu bağlamda veri işleme üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve ilgili platformu işleten, veri gizliliği yasası kapsamında Denetleyicidir. Bahsi geçen operatörün ilgili kullanım şartları ve koşulları ve gizlilik politikaları geçerli olacaktır.

Google Play Store Gizlilik Politikasını buradan inceleyebilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Apple AppStore Gizlilik Politikasını buradan inceleyebilirsiniz:

https://support.apple.com/tr-tr/HT211970

Microsoft Store Gizlilik Politikasını buradan inceleyebilirsiniz:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Steam Store Gizlilik Politikasını buradan inceleyebilirsiniz:

https://store.steampowered.com/privacy_agreement

Nintendo Store Gizlilik Politikasını buradan inceleyebilirsiniz:

https://accounts.nintendo.com/term_chooser/privacy_policy

Epic Store Gizlilik Politikasını buradan inceleyebilirsiniz:

https://www.epicgames.com/site/privacypolicyht

b. Barındırma

Aşağıdaki Oyunlar kullanıldığında ortaya çıkan tüm veriler sunucularda saklanır. Çeşitli işleme amaçları olması durumunda, sunucularda depolanan söz konusu bu verilere erişilir.

Kişisel verilerin saklanması şeklindeki veri işleme, Oyunu ilk kez açarken bizden kabul ettiğiniz kullanım sözleşmesine dayanarak ve dolayısıyla GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca gerçekleştirilir.

Kişisel veriler, artık işlemek için hiçbir gerekçe kalmadığında sunuculardan silinecektir. Bu, yasal düzenlemeler verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektirmediği sürece, genellikle sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle ortaya çıkan bir durumdur.

(1) AWS

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Amazon Web Services EMEA SARL
German Branch
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Münih
Almanya (“AWS”)

AWS’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi AWS’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(2) NodeChef

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

NodeChef Co.
610 Washmill Lake Dr
Halifax
Nova Scotia
B3S 0C2
Kanada (“NodeChef”).

NodeChef’te kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi NodeChef’in Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.nodechef.com/privacy

(3) CloudFlare

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St
San Francisco
CA 94107
USA(“CloudFlare”).

CloudFlare’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi CloudFlare’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

(4) InMotion

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

InMotion Hosting, Inc.
555 S. Independence Blvd.
Virginia Beach
VA 23452
USA(“InMotion”).

InMotion’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi InMotion’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.inmotionhosting.com/privacy/

c. Bir Hesap Açma

Oyunlarımızı kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekir. Bu işlem, özellikle ilgili oyuncuya herhangi bir puan tahsis edebilmemizi sağlar ve ayrıca oyuncunun Oyunu çeşitli farklı terminallerde oynamasını sağlar.

Bu amaçla aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Sizin tarafınızdan seçilen hesap adı
 • E-posta adresi
 • Dahili Kimlik (hesap oluşturduğunuzda oluşturulan benzersiz kullanıcı kimliği)

Veriler, kullanım sözleşmesine dayalı olarak ve dolayısıyla GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca işlenir.

Aşağıdaki Oyunlarda hesap oluşturmak isteğe bağlıdır:

 • Royal Revolt

Bununla birlikte, bir hesap oluşturmamayı seçerseniz, Oyunun tüm özellikleri kullanılamaz.

d. Oyunu Çalıştırma

Oyunlarımızın kullanımı veri işlemeyi gerektirir ve veri işleme olmadan Oyun çalıştırılamaz. Bahsedilen veri işleme örnekleri özellikle Oyunun kullanılabilir ve oynamaya hazır hale getirilmesi, hataların tespit edilip düzeltilmesi, puanlara erişilmesi veya ayrıca uygulama içi satın alımların oyuncunun hesabına bağlanması için gereklidir.

Bu amaçla aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Hesap Adı
 • Dahili Kimlik
 • Uygulama içi satın almaların sayısı ve içeriği
 • Oyunun indirildiği ülke
 • Kullanılan terminal türü (iPhone, iPad, vb.)
 • Model numarası
 • Terminalin işletim sistemi
 • Terminalin dil ayarları
 • İndirme tarihi
 • Uygulama sürümü
 • İndirmenin üzerinden geçen gün sayısı (“Hesabın yaşı”)
 • Oyunun kullanım süresi
 • Oyuna erişim sayısı

Veriler, kullanım sözleşmesine dayalı olarak ve dolayısıyla GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca işlenir.

d2. VIP Program

 • Royal Revolt 2

oyunumuzda bazı kullanıcılara VIP programına katılma fırsatı sunuyoruz. Kullanıcı, VIP Programı Kullanım Koşullarını kabul ederse, müşteri özel oyun içeriklerini ve bu oyunun kapsamı dışındaki özel içerikleri alır.
VIP Programına kabul başvurusuyla ilgili olarak aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyadı (isteğe bağlı)
 • Adres (isteğe bağlı)
 • Doğum tarihi (isteğe bağlı)
 • Cinsiyet (isteğe bağlı)

Söz konusu kişisel veriler kullanıcıya özel içerik sunmak için de kullanılır (örneğin,
kullanıcının doğum gününde). VIP Programının sağlanması için kullanıcının oyundaki davranışları da yoğun bir şekilde izlenir.

Bu bağlamda kişisel veriler, GDPR 6(1)(1)(b) hükümleri ve kullanıcının bizimle imzaladığı VIP Sözleşmesi çerçevesinde işlenir.

Kişisel verileri işlemek için bu kapsamda aşağıdaki gerekli sözleşmeleri yaptığımız ve süreç verilerini yalnızca bizim adımıza işleyen işleyicilerden yararlanıyoruz:

 • Google Form
 • Mailchimp
 • Zendesk
 • Tableau
 • Şirketin Google Drive hesabında saklanan Excel İzleyiciler (Trackers)
 • Google Drive
 • eToken veya ağ sağlayıcı numarası (Alman numarası) aracılığıyla sağlanan
 • WhatsApp. WhatsApp kurumsal laptoplarımıza kurulmakta ve kullanılmaktadır.

e. Toplu Bilgilerin Oluşturulması

Bize sunulan kişisel verileri birleştirerek toplu istatistiksel bilgiler oluşturuyoruz. Söz konusu istatistiksel bilgileri, Oyunu optimize etmek, pazarlama kampanyalarımızı iyileştirmek vb. gibi çeşitli amaçlar için kullanırız. Toplu bilgiler artık kişisel verilerle ilgili değildir.

Veriler birleştirildiğinde, aşağıdaki kişisel veri kategorileri kullanılabilir:

 • Android Kimliği
 • Cihaz türü
 • Terminalin işletim sistemi
 • Terminalin işletim sisteminin sürümü
 • Terminalin dil ayarları
 • Facebook Kimliği
 • Terminalin ses ayarları
 • Phoenix tarafından yayınlanan ve oynanan diğer oyunların listesi
 • Terminalin grafik ayarları
 • Oyunun kurulum kaynağı
 • Terminalin IP adresi
 • Pazarlamaya özel tahsis bilgileri (kullanıcı Oyunu bir reklam gördükten sonra yüklemişse)
 • Google Reklam Kimliği (Google’ın Reklam Kimliği)
 • Apple IDFA (Reklamverenler için Apple Kimliği)
 • IDFV (Sağlayıcılar için Apple Kimliği)
 • Ödeme yapan kullanıcı durumu
 • Oyuncunun adı
 • İndirmeden bu yana geçen gün sayısı
 • Anlık bildirim ayarları
 • Oyunun indirildiği ülke
 • İndirme tarihi
 • İndirilen uygulamanın sürümü
 • Harcanan gerçek nakit miktarı
 • Oynama süresi
 • Oyun Sayısı
 • Satın alma sayısı
 • Kullanıcının uygulamayı kullandığı ülke
 • Geçerli uygulama sürümü

Toplu istatistiksel bilgiler, Oyunlarımızın çeşitli değerlendirmelerini ve derecelendirmelerini sağlama konusundaki meşru menfaatimize dayalı olarak, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca oluşturulur. Verilerin verimli bir şekilde işlenmesini sağlayan verilerin toplanması sürecinde kişisel atıflar çıkarıldığı için çıkarlarınız da bundan daha öncelikli olmaz.

(1) Tableau

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies

toplu bilgi oluşturmak için bazen aşağıdaki İşleyiciyi kullanırız:

Salesforce UK Limited
Floor 26 Salesforce Tower
110 Bishopsgate
London
EC2N 4AY
Birleşik Krallık (“Tableau”)

Tableau’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Tableau’nun Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Aşağıdaki oyunlarımız için:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

Işleyici:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe (“Phoenix Lighthouse”)

da Tableau’yu bir alt işleyici olarak kullanmaktadır.

(2) Firebase

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Blush Blush
 • Crush Crush

(“Firebase”), Oyunu Google Play Store veya Apple Appstore aracılığıyla indirdiğiniz sürece, bazen bunun için, aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
Amerika Birleşik Devletleri

Firebase’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Firebase Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz:

https://firebase.google.com/support/privacy

f. Bireysel hataları düzeltme

Bireysel bir kullanıcıda oluşan oyun hatalarını düzeltmek için bazen yalnızca toplu bilgi ve verileri işlemek yeterli olmaz, kişisel verileri incelemek ve değerlendirmek de gerekir.

Herhangi bir hataya bağlı olarak, bu amaçla aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Android Kimliği
 • Cihaz türü
 • Terminalin işletim sistemi
 • Terminalin işletim sisteminin sürümü
 • Terminalin dil ayarları
 • Terminalin ses ayarları
 • Oynanmış olan ve ilgili denetleyici tarafından yayınlanan diğer oyunların listesi
 • Terminalin grafik ayarları
 • Oyunun kurulum kaynağı
 • Terminalin IP adresi
 • Google Reklam Kimliği (Google’ın Reklam Kimliği)
 • Apple IDFA (Reklamverenler için Apple Kimliği)
 • IDFV (Sağlayıcılar için Apple Kimliği)
 • Ödeme yapan kullanıcı durumu
 • Oyuncunun adı
 • İndirmeden bu yana geçen gün sayısı
 • Anlık bildirim ayarları
 • Oyunun indirildiği ülke
 • İndirme tarihi
 • İndirilen uygulamanın sürümü
 • Harcanan gerçek nakit miktarı
 • Oynama süresi
 • Oyun Sayısı
 • Satın alma sayısı
 • Kullanıcının uygulamayı kullandığı ülke
 • Geçerli uygulama sürümü

Veriler, Oyunu ilk kez açarken bizden kabul ettiğiniz kullanım sözleşmesine dayalı olarak ve dolayısıyla GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca işlenir.

(1) Firebase

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper

(“Firebase”), Oyunu Google Play Store veya Apple Appstore aracılığıyla indirdiğiniz sürece, bazen bunun için, aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
Amerika Birleşik Devletleri

Firebase’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Firebase Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz:

https://firebase.google.com/support/privacy

(2) Unity

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
Amerika Birleşik Devletleri (“Unity”).

Unity’de Kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Unity’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://unity.com/legal/privacy-policy

g. Dolandırıcılık Tespiti

Oyunlarımızın kötüye kullanıldığını tespit etmek için kişisel verileri inceler ve doğrularız.

Bu amaçla aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Android Kimliği
 • Cihaz türü
 • Terminalin işletim sistemi
 • Terminalin işletim sisteminin sürümü
 • Terminalin dil ayarları
 • Terminalin ses ayarları
 • Oynanmış olan ilgili denetleyici tarafından yayınlanan diğer oyunların listesi
 • Terminalin grafik ayarları
 • Oyunun kurulum kaynağı
 • Terminalin IP adresi
 • Google Reklam Kimliği (Google’ın Reklam Kimliği)
 • Apple IDFA (Reklamverenler için Apple Kimliği)
 • IDFV (Sağlayıcılar için Apple Kimliği)
 • Ödeme yapan kullanıcı durumu
 • Oyuncunun adı
 • İndirmeden bu yana geçen gün sayısı
 • Anlık bildirim ayarları
 • Oyunun indirildiği ülke
 • İndirme tarihi
 • İndirilen uygulamanın sürümü
 • Harcanan gerçek nakit miktarı
 • Oynama süresi
 • Oyun Sayısı
 • Satın alma sayısı
 • Kullanıcının uygulamayı kullandığı ülke
 • Geçerli uygulama sürümü

Bu bağlamda kişisel veriler, GDPR’nin 6(1)(f) maddesi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde işlenir. Ayrıca Oyunlarımızın herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığını tespit etmekle de ilgileniyoruz. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, Oyunlarımızın herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasının yasal düzenlemelerin ihlali teşkil edebileceği gerçeğiyle de doğrulanmaktadır.

h. Reklam

Oyunlarımızda başarılı bir şekilde reklam yapmak ve diğer web sitelerinde reklam göstermek için farklı türde analiz ve promosyon araçları kullanıyoruz.

Bu amaçla aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Android Kimliği
 • Kullanılan terminal türü (iPhone, iPad, vb.)
 • Oyunun kurulum kaynağı (kullanıcının uygulamayı indirdiği kaynak.)
 • Oyun Kimliği
 • Ülke Kodu
 • Terminalin IP adresi
 • Google Reklam Kimliği (Google’ın Reklam Kimliği)
 • Pazarlamaya özel tahsis bilgileri (kullanıcı Oyunu bir reklam gördükten sonra yüklemişse)
 • Ödeme yapan kullanıcı durumu
 • Kullanıcı adı
 • Kullanıcının kayıtlı olduğu ülke
 • Kullanıcının kaydolduğu tarih
 • Kullanıcının kaydolduğu saat

İşlemenin yasal dayanağı, gönüllü rızanızdır (GDPR Madde 6(1)(a)). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan veri işleme prosedürlerinin hukuka uygunluğu iptalden etkilenmeyecektir.

Kişisel veriler, onayınızı iptal edene kadar reklam amacıyla işlenir. Kişisel veriler başka amaçlar için gerekli değilse silinecektir.

(1) Unity

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
Amerika Birleşik Devletleri (“Unity”).

Unity’de Kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Unity’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://unity.com/legal/privacy-policy

(2) Appsflyer

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

AppsFlyer Ltd.
14 Maskit St.
POB 12371
Herzliya
İsrail (“Appsflyer”).

Appsflyer’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Appsflyer’ın Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz:

https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/

Aşağıdaki oyunlarımız için:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

İşleyici:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe (“Phoenix Lighthouse”)

da Appsflyer’yu bir alt işleyici olarak kullanmaktadır.

(3) Adjust

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Adjust GmbH
Saarbrücker Str. 37a
10405 Berlin
Almanya (“Adjust”).

Adjust’ta kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Adjust’ın Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Aşağıdaki oyunlarımız için:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

İşleyici:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe (“Phoenix Lighthouse”)

da Adjust’yu bir alt işleyici olarak kullanmaktadır.

(4) ironSource

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

ironSource
Derech Menachem Begin 121
Tel Aviv 6513307
İsrail (“ironSource”).

ironSource’ta kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi ironSource’un Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/#step-1

(5) Google AdMob

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
ABD (“Google AdMob”).

AdMob’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google AdMob’un Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy

(6) Vungle

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Easter Sweeper

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Vungle Limited
4th Floor
Farringdon Point
33 Farringdon Road
Londra
EC1M 3JF
İngiltere (“Vungle”).

Vungle’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Vungle’ın Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://vungle.com/privacy/

(7) Pangle

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Bytedance Pte. Ltd.
1 Raffles Quay
#26-10, South Tower
Singapur 048583
GST Numarası: 201923456H (“Pangle”).

Pangle’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Pangle’ın Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.pangleglobal.com/privacy

(8) Facebook

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
İrlanda (“Facebook”).

Facebook’ta kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Facebook’un Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.facebook.com/privacy/policy

(9) AppLovin

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Applovin Corporation
1100 Page Mill Road
Palo Alto
CA 94304
Amerika Birleşik Devletleri (“AppLovin”).

AppLovin’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi AppLovin’in Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.applovin.com/privacy/

(10) Liftoff

Aşağıdaki oyunlarımız için:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

Bireysel sorun giderme için aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Liftoff Mobile
Inc. 900 Middlefield Rd.
Redwood City
CA 94063
USA (“Liftoff”).

Liftoff’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Liftoff’un Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz:

https://liftoff.io/privacy-policy/

(11) Phoenix Lighthouse, AWS (Redshift)

Aşağıdaki oyunlarımız için:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

İşleyici:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe
Almanya (“Phoenix Lighthouse”)

ve o da alt işleyici olan Redshift hizmetini kullanmaktadır

Amazon Web Services EMEA SARL
German Branch
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Münih
Almanya (“AWS”).

AWS’de kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi AWS’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/.

i. Destek talepleri

Bize destek talepleri gönderebilirsiniz. Bu bağlamda, bilgileriniz münhasıran destek talebini işlemek amacıyla ve muhtemel takip soruları için kullanılır.

Bu amaçla aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • E-posta adresi
 • Kullanıcı adı
 • İsteğinizin içeriği
 • İşletim sistemi ve sürümü
 • Cihaz türü
 • Kayıtlı Kullanıcı Kimliği
 • Oyun içi satın alımlar için kullanılan nakit
 • IP adresi
 • Kayıt yeri
 • Konum

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1)(f)’dir. Talebinizi yanıtlama konusundaki çıkarımız, sizin çıkarınızla aynıdır. Bize yazdığınızda, yanıtlamamız sizin yararınızadır ve sorunuzu yanıtlamak için verilerinizi işlememiz gerektiğinin farkındasınız. Kullanım şart ve koşullarımızı kabul ettiyseniz, bu işlemin dayanağı GDPR Madde 6(1)(b)’dir.

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinecektir. Bu durum, kullanıcıyla ilgili görüşme sonlandırıldığında geçerli olacaktır. Söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulması koşullardan anlaşıldığı anda görüşme sonlandırılır.

(1) Zendesk

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Zendesk, Inc.
1019 Market Street
San Francisco
CA 94103
Amerika Birleşik Devletleri (“Zendesk”).

Zendesk’te kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Zendesk’in Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

(2) AWS

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards

İşleyici olarak AWS’yi kullanıyoruz. AWS’de kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi AWS’nin Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(3) Freshworks

Bu Oyunlarımızla ilgili olarak;

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

aşağıdaki İşleyiciyi kullanıyoruz:

Freshworks, Inc.
2950 S. Delaware Street
San Mateo
CA 94403
USA (“Freshworks”).

Freshworks’te kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Freshworks’in Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz:

https://www.freshworks.com/privacy/

j. Harici bağlantılar

Oyunlarımız, içeriği, veri gizliliği standartları ve güvenlik standartları üzerinde kontrolümüz olmayan üçüncü şahısların harici web sayfalarına veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Bu nedenle lütfen ilgili sağlayıcıların gizlilik beyanları hakkında onların web sayfalarında veya hizmetlerinde bilgi edinin.

Bağlantı verilen sayfalar, bağlantı tarihi itibariyle herhangi bir hak ihlali açısından kontrol edilmiştir. Bağlantı tarihi itibariyle herhangi bir yasa dışı içerik tespit edilememiştir. Herhangi bir yasal ihlalden haberdar olmamız durumunda, ilgili bağlantıyı derhal kaldıracağız.

Bahsi geçen harici bağlantılar sadece eğlence amaçlı olup, oyunu oynamak için ilgili web sayfalarını veya servisleri ziyaret etmek zorunlu değildir.

k. Sadakat Programı

Sadakat programımız süresince aşağıdaki veriler işlenebilir:

 • e-posta adresi

İşleme, üyelik hediyeleri/bonusları sunmak amacıyla gerçekleştirilir. Bunun Yasal temeli GDPR Md. 6(1)(f) hükümleridir. Size üyelik hediyeleri/bonusları teklif edilmesi sizin yararınızadır.

Ayrıca e-posta adresiniz, adınız ve posta adresiniz de size hediyelerin/bonusların gönderilmesi amacıyla işlenir. Bunun yasal dayanağı sözleşmenin GDPR Md. 6(1)(b) hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesidir. Hediyeler/bonuslar teslim edildiğinde sözkonusu veriler silinir.

l. Bülten

Bir bültene kaydolursanız, bunun için e-posta adresiniz ve/veya adınız ve adresiniz gerekir. [Ayrıca, e-posta adresinin gerçek sahibi olup olmadığınızı ve bülteni almayı kabul edip etmediğinizi ilgili yasalara uygun olarak kontrol ederiz. Bu amaçla size bir doğrulama e-postası göndeririz.] Bültenimiz, şirketlerimizin ürünleri, hizmetleri ve içeriği hakkında bilgi vermektedir.

Bültenin alınması sizin onayınıza bağlı olduğundan (Madde 6 (1) lit. a) GDPR), bize privacy@thelighthousepublishing.com adresine bir e-posta göndererek veya bültenimizde bulunan abonelikten çık düğmesine tıklayarak veya ayarlarınızı değiştirerek (onay e-postasında “tercihlerinizi yönetin” seçeneğine tıklayın) onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine kadar veri işleme etkilenmez.

5. Dış ülkelerde veri işleme

İçeriğimizi ve hizmetlerimizi sağlamak için bazen işleyicilerden yararlanırız. Teknik nedenlerle, bu işleyicilerin bazılarının, dış ülkelerde belirli durumlarda bağlantıların üretildiği sunucuları vardır. Kişisel verileriniz de bazen bu kapsamda işlenecektir.

Aşağıdaki alt işleyicilerle AB Standart Sözleşme Maddeleri (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.) imzaladık veya bu alt işleyiciler üçüncü ülkelerde veri işleyen alt işleyicileriyle AB Standart Sözleşme Maddeleri imzaladılar ve/veya kendileri veya müşterileri bir yeterlilik kararına tabidir (özellikle AB-ABD Gizlilik Çerçevesi).

 • Amazon Web Services EMEA SARL, German Branch, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Münih, Almanya
 • AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., POB 12371, Herzliya, İsrail
 • Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Almanya
 • ironSource, Derech Menachem Begin 121, Tel Aviv 6513307, İsrail
 • Bytedance Pte. Ltd. 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapur 048583, GST Numarası: 201923456H
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri
 • Vungle Limited, 4th Floor, Farringdon Point, 33 Farringdon Road, Londra, EC1M 3J, İngiltere
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, İrlanda
 • Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, Amerika Birleşik Devletleri
 • Applovin Corporation, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Amerika Birleşik Devletleri
 • Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londra, EC2N 4AY, İngiltere
 • NodeChef Inc., 204 – 610 Washmill Lake Dr Halifax NS B3S 0C2, Kanada
 • Zendesk Inc., 989 Market St San Francisco, CA 94103, Amerika Birleşik Devletleri
 • Liftoff Mobile, Inc. 900 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063, Amerika Birleşik Devletleri
 • Phoenix Lighthouse GmbH, Kaiserstraße 146-148, 76133 Karlsruhe, Almanya
 • InMotion Hosting, Inc., 555 S. Independence Blvd., Virginia Beach, VA 23452, Amerika Birleşik Devletleri
 • Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, Amerika Birleşik Devletleri

6. Haklarınız

a. Bilgi edinme hakkınız

Sizinle ilgili herhangi bir kişisel verinin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda bizden teyit talep edebilirsiniz.
Bu tür bir işlemenin tarafımızca yapılması durumunda, bizden aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

(1) Kişisel verilerin işlenme amaçları;
(2) işlenmekte olan kişisel veri kategorileri;
(3) hakkınızdaki kişisel verilerin ifşa edildiği veya henüz ifşa edilmediği alıcılar veya alıcı kategorileri;
(4) kişisel verilerin saklanması beklenen süre veya bu konuda ayrıntılı bilgi verilmesi mümkün değilse, saklama süresinin oluşturulmasına ilişkin kriterler;
(5) sizinle ilgili kişisel verileri düzeltme veya silme hakkının, tarafımızca işlenmesini kısıtlama hakkının veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkının varlığı;
(6) bir denetim makamına itiraz etme hakkının varlığı;
(7) kişisel veriler veri sahibinden kişisel olarak toplanmadıysa, verilerin kaynağı hakkında mevcut olan herhangi bir bilgi;
(8) GDPR’nin 22(1) ve (4) Maddeleri uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar alma mekanizmasının varlığı ve – en azından bu tür durumlarda – dahil edilen mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bu tür bir işlemenin veri konusu üzerindeki etkisi ve amaçlanan etkileri.

Sizinle ilgili kişisel verilerin bir dış ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı iletildiği konusunda bilgi talep etme hakkınız mevcuttur. Bu bağlamda, iletimle bağlantılı olarak GDPR’nin 46. Maddesi kapsamında garanti edilen uygun hususlar hakkında bilgilendirilme talebinde bulunabilirsiniz.

b. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili olarak işlenen kişisel veriler yanlış veya eksikse, verilerinizin tarafımızca düzeltilmesini veya tamamlanmasını isteme hakkınız vardır. Düzeltmeyi gecikmeden yerine getireceğiz.

c. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki ön koşullarla, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

(1) Kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmemizi sağlayacak bir süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz halinde;
(2) veri işleme kanuna aykırıysa ve kişisel verilerin silinmesini reddediyor ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsanız;
(3) veri işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacımız yoksa, ancak herhangi bir yasal iddiada bulunmak, uygulamak veya savunmak için buna ihtiyacınız varsa; veya
(4) GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve meşru gerekçelerimizin sizin gerekçelerinize göre öncelikli olup olmadığı henüz belirlenmediyse.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya herhangi bir yasal talepte bulunmak, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya AB’nin veya bir Üye Devletin önemli bir kamu çıkarına ilişkin nedenlerle işlenebilir.

Veri işleme kısıtlaması yukarıdaki önkoşullara uygun olarak gerçekleştirilmişse, kısıtlama kaldırılmadan önce tarafımızca bilgilendirileceksiniz.

d. Verilerinizi sildirme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verileri gecikmeden silmemizi talep edebilirsiniz. Aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması halinde söz konusu verileri derhal silmekle yükümlüyüz:

(a) Sizinle ilgili kişisel verilere, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık ihtiyaç yoksa;
(b) GDPR’nin 6(1)(a) Maddesi uyarınca işlemenin dayandığı rızanızı iptal edersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoksa;
(c) GDPR’nin 21(1) Maddesi uyarınca, işlemeye itiraz ediyorsanız ve veri işleme için öncelikli meşru gerekçeler yoksa veya GDPR’nin 21(2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız;
(d) sizinle ilgili kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması durumunda;
(e) Kişisel verilerin silinmesinin AB hukuku veya tabi olduğumuz Üye Devletlerin kanunları uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda;
(f) sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR’nin 8(1) Maddesi uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.

Üçüncü taraflara aktarılan bilgiler

Sizinle ilgili verileri yayınlamışsak ve GDPR’nin 17(1) Maddesi uyarınca bunları silmek zorunda kalırsak; mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini hesaba katarak, veri işlemeden sorumlu olan ve kişisel verileri işleyen Denetleyicileri, bir veri öznesi olarak sizin, söz konusu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya söz konusu kişisel verilerin kopyalarının veya çoğaltmalarının silinmesini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için teknik nitelikte de makul adımlar atacağız.

İstisnalar

Veri işlemenin aşağıdaki hususlar için gerekli olması halinde silme hakkı bulunmaz.

(a) bir görüşü özgürce ifade etme ve bilgi sağlama hakkını kullanmak için;
(b) Veri Denetleyicisinin tabi olduğu Avrupa Birliği veya Üye Devletlerin kanunları uyarınca işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek, veya Kamu yararına olan bir görevi üstlenmek veya Denetleyiciye verilmiş olan kamu yetkisini kullanmak için;
(c) GDPR Madde 9(2)(h) ve (i) ve Madde 9(3) uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı için;
(d) Bölüm a)’da belirtilen hakkın muhtemelen amaçların uygulanmasını sağlayacağı ölçüde, kamu yararına olan arşivleme amaçları veya bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya GDPR’nin 89(1) Maddesi uyarınca istatistiksel amaçlar için söz konusu işlemenin imkansız olması veya bunları ciddi şekilde engellemesi için; veya
(e) herhangi bir yasal hak talebinde bulunmak, uygulamak veya savunmak için.

e. Bildirim hakkı

Bize karşı düzeltme, silme veya kısıtlama hakkını kullanırsanız; sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları, verilerin söz konusu düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması hakkında, bu imkânsız olmadığı veya orantısız bir çaba gerektirmediği sürece bilgilendirmekle yükümlüyüz.

Söz konusu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkını bize karşı ileri sürme hakkına sahipsiniz.

f. Verilerin taşınabilirliği hakkı

Bize sağladığınız, sizinle ilgili kişisel verilerin yapılandırılmış, iyi kurulmuş ve makine tarafından okunabilir bir formatta size verilmesi hakkınız vardır. Ayrıca, söz konusu verileri, kişisel verilerin sağlandığı Denetleyici tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz.

(1) veri işleme, GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca izne veya Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayalıdır: GDPR; ve
(2) veri işleme, otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu hakkı kullanırken, ayrıca, teknik olarak mümkün olduğu sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca doğrudan başka bir denetleyiciye iletilmesini ayarlama hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin hiçbir özgürlüğü veya hakkı bu işlemle tehlikeye atılamaz.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına giren bir görevin üstlenilmesi için gerekli olan veya kamu yetkisinin kullanılması amacıyla gerçekleştirilen ve tarafımıza devredilen kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

g. İtiraz etme hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GDPR Madde 6(1)(e) veya (f) uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu hak, bu hükümlere dayalı olarak yürütülen tüm profil oluşturma faaliyetleri için de geçerlidir.

Bu durumda, çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize göre öncelikli olan, korunmaya değer, işleme için zorlayıcı nedenler sunamadığımız sürece veya veri işleme, herhangi bir yasal hak talebinde bulunma, uygulama veya savunma amacına hizmet ediyorsa, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.

Sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenmesi durumunda, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu hak, bu tür doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu sürece, profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz etmeniz durumunda, sizinle ilgili kişisel veriler artık söz konusu amaçlar için kullanılmayacaktır.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik spesifikasyonlardan yararlanan otomatik prosedürler kullanarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

h. Veri gizliliği yasası kapsamında herhangi bir onayı iptal etme hakkı

Veri gizliliği kanunu kapsamında rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal tarihinden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen veri işlemenin meşruiyeti, rızanın iptal edilmesinden etkilenmez.

i. Profil oluşturma da dahil, bireysel vakada otomatik kararlar

İlgili kararın sizin için yasal olarak geçerli sonuçları olduğu veya sizi benzer bir şekilde önemli ölçüde olumsuz etkilediği sürece, profil oluşturma dahil, münhasıran otomatik işlemeye dayalı bir karara konu edilmeme hakkına sahipsiniz.

Bu durum aşağıdaki durumlar için geçerli değildir;

(1) karar, sizinle bizim aramızdaki bir anlaşmanın akdedilmesi veya yerine getirilmesi için gerekliyse;
(2) kararın tabi olduğumuz Avrupa Birliği veya Üye Devletlerin mevzuatına göre meşru olması ve söz konusu mevzuatın haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri içermesi durumunda; veya
(3) karar açık rızanız ile alınmışsa.

j. Bir denetim makamına itiraz etme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, idari hukuk veya herhangi bir adli yol kapsamındaki diğer yasal yollardan bağımsız olarak, özellikle ikamet ettiğiniz, iş yerinizin veya varsayılan ihlalin bulunduğu Üye Devlette bulunan bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkınız vardır.

Şikâyetin sunulduğu denetim makamı, GDPR’nin 78. maddesi uyarınca yargı yolu seçeneği de dahil olmak üzere şikâyetin durumu ve sonuçları hakkında Temyiz Eden Tarafı (sizi) bilgilendirecektir.

Ocak 2024