Chính sách quyền riêng tư liên quan đến Trò chơi

1. Quyền riêng tư đối với dữ liệu

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi coi dữ liệu cá nhân của bạn là bí mật và chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo các quy định về quyền riêng tư đối với dữ liệu theo quy định của pháp luật cũng như Chính sách quyền riêng tư này.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân (“Xử lý dữ liệu”) khi bạn chơi các trò chơi trực tuyến của chúng tôi (“Trò chơi”). Bản chất, mục đích và phạm vi Xử lý dữ liệu trong bối cảnh chơi Trò chơi sẽ được giải thích trong văn bản này.

2. Đơn vị kiểm soát và Nhân viên quyền riêng tư dữ liệu

“Đơn vị kiểm soát” là pháp nhân quyết định, đơn phương hoặc cùng với những đối tượng khác, về mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

Đơn vị kiểm soát cho Trò chơi của chúng tôi là:

a. Flaregames GmbH

Đơn vị kiểm soát là Flaregames GmbH.

Duisburger Strasse 6
10707 Berlin
Đức
Email: privacy@flaregames.com
Trang web: https://flaregames.com

cho các Trò chơi sau:

 • Zombie Gunship Survival
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising

b. Well Played Games Ltd

Đơn vị kiểm soát là Well Play Games Ltd.

Walton House, 11-15 Parade
CV32 4DG Leamington Spa
Warwickshire
Vương quốc Anh
Email: info@wellplayed.games
Trang web: https://wellplayed.games/

cho Trò chơi sau:

 • Warhammer Combat Cards

c. The Phoenix Lighthouse GmbH

Đơn vị kiểm soát là The Phoenix Lighthouse GmbH.

Kaiserstrasse 146-148
76133 Karlsruhe
Đức
Email: privacy@thelighthousepublishing.com
Trang web: https://thelighthousepublishing.com/

cho các Trò chơi sau:

 • Nonstop Knight 2

d. SmileyGamer BV

Đơn vị kiểm soát là SmileyGamer BV.

Rue des Poissonniers 13
1000 Brussels
Bỉ
Email: smileygamer.com@gmail.com
Trang web: https://www.smileygamer.com/

cho các Trò chơi sau:

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

e. Sad Panda

Đơn vị kiểm soát là Sad Panda Studios Ltd.

PO Box 20022 Towne Centre
Kelowna
BC V1Y 9H2
Canada
Email: info@sadpandastudios.com
Website: https://www.sadpandastudios.com

cho các Trò chơi sau:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

Cán bộ quyền riêng tư dữ liệu bên ngoài của Đơn vị kiểm soát (ngoại trừ Upright Games GmbH và Sad Panda Studios Ltd.) là

GS. TS. Christian Rauda
Luật sư chuyên ngành Luật Công nghệ Thông tin
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
nước Đức
Email: privacy@phoenixgames.com
Tel +49.40.537 981 260
www.artana.law

3. Nguyên tắc chung về xử lý dữ liệu

Sau đây, chúng tôi xin thông báo các nguyên tắc chung về xử lý dữ liệu.

a. Phạm vi xử lý dữ liệu

Về cơ bản, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp Trò chơi của chúng tôi cùng nội dung và dịch vụ của Trò chơi, cũng như để chơi Trò chơi đó.

b. Cơ sở pháp lý của hoạt động xử lý dữ liệu

Trong phạm vi sự chấp thuận của bạn mà chúng tôi nhận được để xử lý dữ liệu, Điều 6(1)(a) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) là cơ sở pháp lý của hoạt động xử lý dữ liệu.

Trong trường hợp hoạt động xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên ký kết, Điều 6(1)(b) của GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý. Quy định này cũng áp dụng cho bất kỳ quy trình xử lý nào cần thiết để tiến hành các biện pháp tiền hợp đồng.

Nếu cần phải xử lý bất kỳ dữ liệu nào để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà công ty chúng tôi phải tuân thủ thì Điều 6(1)(c) của GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý.

Nếu hoạt động xử lý dữ liệu là cần thiết để duy trì lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba và nếu lợi ích, quyền cơ bản và quyền tự do cơ bản của bạn không vượt quá lợi ích được đề cập đầu tiên thì Điều 6(1)(f) của GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho của hoạt động xử lý.

c. Thời gian lưu và xóa dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc chặn sau khi mục đích lưu trữ hết hiệu lực. Dữ liệu có thể được lưu lại sau thời điểm đó nếu hoạt động xóa dữ liệu đã được quy định bởi các cơ quan lập pháp của Châu u hoặc quốc gia trong bất kỳ quy định, pháp luật hoặc điều khoản nào khác của Liên minh Châu u mà chúng tôi phải tuân thủ. Bất kỳ hoạt động chặn hoặc xóa dữ liệu cá nhân nào nêu trên cũng sẽ được thực hiện nếu hết thời gian lưu trữ theo quy định nêu trên, trừ khi có bất kỳ lý do cần thiết nào để tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân nêu trên liên quan đến hoạt động ký kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng.

4. Các trường hợp xử lý dữ liệu cụ thể

Các trường hợp xử lý dữ liệu sau đây được tiến hành với Trò chơi của chúng tôi:

a. Tải xuống Trò chơi

Trò chơi của chúng tôi được cung cấp thông qua các nền tảng của Google, Microsoft, Steam, Nintendo, Epic và Apple. Các nền tảng này cũng cho bạn cơ hội mua hàng trong ứng dụng và các dịch vụ độc quyền khác. Chúng tôi không can thiệp vào hoạt động xử lý dữ liệu trong trường hợp đó và đơn vị vận hành nền tảng tương ứng là Đơn vị kiểm soát theo luật về quyền riêng tư đối với dữ liệu. Các điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như chính sách quyền riêng tư tương ứng của đơn vị vận hành sẽ được áp dụng.

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Cửa hàng Google Play tại đây:

https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Apple AppStore tại đây:

https://support.apple.com/en-vn/HT211970

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Cửa hàng Microsoft tại đây:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Cửa hàng Steam tại đây:

https://store.steampowered.com/privacy_agreement

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Cửa hàng Nintendo tại đây:

https://accounts.nintendo.com/term_chooser/privacy_policy

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Cửa hàng Epic tại đây:

https://www.epicgames.com/site/privacypolicyht

b. Lưu trữ

Tất cả dữ liệu phát sinh khi chơi các Trò chơi sau sẽ được lưu trữ trên máy chủ. Trong trường hợp các mục đích xử lý khác nhau, dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ nêu trên sẽ được truy cập.

Hoạt động xử lý dữ liệu dưới dạng lưu trữ dữ liệu cá nhân được thực hiện dựa trên thỏa thuận sử dụng mà bạn đã chấp thuận với chúng tôi khi mở Trò chơi lần đầu tiên và do đó sẽ tuân theo Điều 6(1)(b) của GDPR.

Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa khỏi máy chủ khi không còn cơ sở nào để xử lý nữa. Trường hợp này thường xảy ra khi chấm dứt quan hệ hợp đồng, miễn là các quy định của pháp luật không yêu cầu phải lưu dữ liệu trong khoảng thời gian lâu hơn.

(1) AWS

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Amazon Web Services EMEA SARL
Chi nhánh Đức
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Munich
Đức (“AWS”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại AWS, trong Chính sách quyền riêng tư của AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(2) NodeChef

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

NodeChef Co.
610 Washmill Lake Dr
Halifax
Nova Scotia
B3S 0C2
Canada (“NodeChef”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại NodeChef, trong Chính sách quyền riêng tư của NodeChef:

https://www.nodechef.com/privacy

(3) CloudFlare

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St
San Francisco
CA 94107
USA(“CloudFlare”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại CloudFlare, trong Chính sách quyền riêng tư của CloudFlare:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

(4) InMotion

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

InMotion Hosting, Inc.
555 S. Independence Blvd.
Virginia Beach
VA 23452
USA(“InMotion”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại InMotion, trong Chính sách quyền riêng tư của InMotion:

https://www.inmotionhosting.com/privacy/

c. Thiết lập Tài khoản

Để sử dụng Trò chơi của chúng tôi, bạn cần thiết lập tài khoản. Thao tác cụ thể này cho phép chúng tôi có thể phân bổ bất kỳ điểm số nào cho người chơi tương ứng, đồng thời cho phép người chơi đó chơi Trò chơi trên nhiều thiết bị đầu cuối khác nhau.

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được xử lý cho mục đích này:

 • Tên tài khoản do bạn chọn
 • Địa chỉ email
 • ID nội bộ (ID người dùng duy nhất được tạo khi bạn thiết lập tài khoản)

Dữ liệu sẽ được xử lý dựa trên thỏa thuận sử dụng và do đó phù hợp với Điều 6(1)(b) của GDPR.

Trong trường hợp của các Trò chơi sau, việc thiết lập tài khoản là tùy chọn:

 • Royal Revolt

Tuy nhiên, nếu bạn chọn không thiết lập tài khoản thì có thể bạn sẽ không sử dụng được tất cả các tính năng của Trò chơi này.

d. Chạy Trò chơi

Hoạt động chơi Trò chơi của chúng tôi yêu cầu xử lý dữ liệu, nếu không có dữ liệu này thì Trò chơi không thể chạy được. Các trường hợp xử lý dữ liệu nói trên đặc biệt cần thiết để trước tiên là có thể cung cấp Trò chơi và sẵn sàng chơi, để phát hiện và sửa bất kỳ lỗi nào, để truy cập điểm số hoặc để liên kết giao dịch mua hàng trong ứng dụng với tài khoản của người chơi.

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được xử lý cho mục đích này:

 • Tên tài khoản
 • ID nội bộ
 • Số lượng và nội dung của giao dịch mua hàng trong ứng dụng
 • Quốc gia nơi Trò chơi được tải xuống
 • Loại thiết bị đầu cuối được sử dụng (iPhone, iPad, v.v.)
 • Mã thiết bị
 • Hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Cài đặt ngôn ngữ của thiết bị đầu cuối
 • Ngày tải xuống
 • Phiên bản ứng dụng
 • Số ngày kể từ khi tải xuống (“Tuổi của tài khoản”)
 • Thời gian chơi Trò chơi
 • Số lần truy cập Trò chơi

Dữ liệu sẽ được xử lý dựa trên thỏa thuận sử dụng và do đó phù hợp với Điều 6(1)(b) của GDPR.

d2. Chương trình VIP

Dành cho game của chúng tôi

 • Royal Revolt 2

chúng tôi trân trọng giới thiệu cơ hội tham gia Chương trình VIP dành riêng cho một số người dùng nhất định. Nếu đồng ý với các Điều khoản Sử dụng của Chương trình VIP, người dùng sẽ nhận được các nội dung độc quyền trong game, cũng như nội dung độc quyền ngoài phạm vi của game.

Về các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký tham gia Chương trình VIP, chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân sau đây

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên (không bắt buộc)
 • Địa chỉ (không bắt buộc)
 • Ngày sinh (không bắt buộc)
 • Giới tính (không bắt buộc)

Dữ liệu cá nhân nêu trên được sử dụng để cung cấp nội dung độc quyền cho người dùng (Ví dụ: vào dịp sinh nhật của người dùng). Chúng tôi quan sát kỹ hành vi chơi game của người dùng nhằm cung cấp các dữ liệu cho Chương trình VIP.

Theo đó, dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên hợp đồng liên quan đến Chương trình VIP mà người dùng đã ký với chúng tôi và dựa trên Điều 6(1)(1)(b) GDPR.

Về vấn đề này, chúng tôi sử dụng các bên xử lý dữ liệu dưới đây để thực hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã thiết lập các hợp đồng bắt buộc với các bên này để thay mặt chúng tôi độc quyền xử lý dữ liệu:

 • Google Form
 • Mailchimp
 • Zendesk
 • Tableau
 • Bảng theo dõi Excel, được lưu trữ trong tài khoản Google Drive của công ty
 • Google Drive
 • WhatsApp thông qua mã eToken hoặc số thuê bao mạng (số Đức). WhatsApp đã được cài đặt và sử dụng trên máy tính xách tay của công ty chúng tôi.

e. Tạo Thông tin Tổng hợp

Chúng tôi tạo thông tin thống kê tổng hợp từ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có sẵn. Chúng tôi sử dụng thông tin thống kê nêu trên cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như để tối ưu hóa Trò chơi, cải thiện các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, v.v. Thông tin tổng hợp không còn liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Khi tổng hợp dữ liệu, các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được sử dụng:

 • ID Android
 • Loại thiết bị
 • Hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Phiên bản hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Cài đặt ngôn ngữ của thiết bị đầu cuối
 • ID Facebook
 • Cài đặt âm thanh của thiết bị đầu cuối
 • Danh sách các trò chơi đã chơi khác do Phoenix xuất bản
 • Cài đặt đồ họa của thiết bị đầu cuối
 • Nguồn cài đặt của Trò chơi
 • Địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối
 • Thông tin phân bổ riêng cho hoạt động tiếp thị (nếu người dùng cài đặt Trò chơi sau khi xem quảng cáo)
 • Google Advertising ID (ID quảng cáo của Google)
 • Apple IDFA (ID Apple dành cho đơn vị quảng cáo)
 • IDFV (ID Apple dành cho nhà cung cấp)
 • Trạng thái của người dùng trả tiền
 • Tên người chơi
 • Số ngày kể từ khi tải xuống
 • Cài đặt thông báo đẩy
 • Quốc gia nơi Trò chơi được tải xuống
 • Ngày tải xuống
 • Phiên bản của ứng dụng đã tải xuống
 • Số tiền thực tế đã chi trả
 • Thời gian chơi
 • Số lượng Trò chơi
 • Số lần mua hàng
 • Quốc gia nơi người dùng sử dụng ứng dụng
 • Phiên bản ứng dụng hiện tại

Thông tin thống kê tổng hợp được tạo ra dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động đánh giá và xếp hạng khác nhau đối với Trò chơi, Điều 6(1)(f) của GDPR. Các lợi ích của bạn cũng không ảnh hưởng tới hoạt động này vì mối liên hệ đến cá nhân được loại bỏ trong quá trình tổng hợp dữ liệu, từ đó giúp chúng tôi xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

(1) Tableau

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies

đôi khi chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Salesforce UK Limited
Floor 26 Salesforce Tower
110 Bishopsgate
London
EC2N 4AY
Vương quốc Anh (“Tableau”)

để tạo thông tin tổng hợp. Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Tableau, trong Chính sách quyền riêng tư của Tableau:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Liên quan đến các Game của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe

(“Phoenix Lighthouse”) sau đó sử dụng Tableau làm Đơn vị xử lý phụ

(2) Firebase

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
Hoa Kỳ

(“Firebase”), khi bạn đã tải xuống Trò chơi qua Cửa hàng Google Play hoặc Apple Appstore. Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Firebase, trong Chính sách quyền riêng tư của Firebase:

https://firebase.google.com/support/privacy

f. Sửa các lỗi riêng lẻ

Để khắc phục lỗi trò chơi xảy ra với người dùng riêng lẻ, đôi khi chỉ xử lý thông tin, dữ liệu tổng hợp là chưa đủ mà còn cần phải kiểm tra, đánh giá dữ liệu cá nhân.

Tùy thuộc vào loại lỗi mà các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được xử lý cho mục đích này:

 • ID Android
 • Loại thiết bị
 • Hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Phiên bản hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Cài đặt ngôn ngữ của thiết bị đầu cuối
 • Cài đặt âm thanh của thiết bị đầu cuối
 • Danh sách các trò chơi đã chơi khác do đơn vị kiểm soát tương ứng xuất bản
 • Cài đặt đồ họa của thiết bị đầu cuối
 • Nguồn cài đặt của Trò chơi
 • Địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối
 • Google Advertising ID (ID quảng cáo của Google)
 • Apple IDFA (ID Apple dành cho đơn vị quảng cáo)
 • IDFV (ID Apple dành cho nhà cung cấp)
 • Trạng thái của người dùng trả tiền
 • Tên người chơi
 • Số ngày kể từ khi tải xuống
 • Cài đặt thông báo đẩy
 • Quốc gia nơi Trò chơi được tải xuống
 • Ngày tải xuống
 • Phiên bản của ứng dụng đã tải xuống
 • Số tiền thực tế đã chi trả
 • Thời gian chơi
 • Số lượng Trò chơi
 • Số lần mua hàng
 • Quốc gia nơi người dùng sử dụng ứng dụng
 • Phiên bản ứng dụng hiện tại

Dữ liệu này được xử lý dựa trên thỏa thuận sử dụng mà bạn đã chấp thuận với chúng tôi khi mở Trò chơi lần đầu tiên và do đó sẽ tuân theo Điều 6(1)(b) của GDPR.

(1) Firebase

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
Hoa Kỳ

(“Firebase”), khi bạn đã tải xuống Trò chơi qua Cửa hàng Google Play hoặc Apple Appstore. Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Firebase, trong Chính sách quyền riêng tư của Firebase:

https://firebase.google.com/support/privacy

(2) Unity

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
Hoa Kỳ (“Unity”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Unity, trong Chính sách quyền riêng tư của Unity:

https://unity.com/legal/privacy-policy

g. Phát hiện gian lận

Chúng tôi kiểm tra và xác thực dữ liệu cá nhân để xác định mọi hành vi lạm dụng Trò chơi của chúng tôi.

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được xử lý cho mục đích này:

 • ID Android
 • Loại thiết bị
 • Hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Phiên bản hệ điều hành của thiết bị đầu cuối
 • Cài đặt ngôn ngữ của thiết bị đầu cuối
 • Cài đặt âm thanh của thiết bị đầu cuối
 • Danh sách các trò chơi đã chơi khác do đơn vị kiểm soát tương ứng xuất bản
 • Cài đặt đồ họa của thiết bị đầu cuối
 • Nguồn cài đặt của Trò chơi
 • Địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối
 • Google Advertising ID (ID quảng cáo của Google)
 • Apple IDFA (ID Apple dành cho đơn vị quảng cáo)
 • IDFV (ID Apple dành cho nhà cung cấp)
 • Trạng thái của người dùng trả tiền
 • Tên người chơi
 • Số ngày kể từ khi tải xuống
 • Cài đặt thông báo đẩy
 • Quốc gia nơi Trò chơi được tải xuống
 • Ngày tải xuống
 • Phiên bản của ứng dụng đã tải xuống
 • Số tiền thực tế đã chi trả
 • Thời gian chơi
 • Số lượng Trò chơi
 • Số lần mua hàng
 • Quốc gia nơi người dùng sử dụng ứng dụng
 • Phiên bản ứng dụng hiện tại

Trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân được xử lý trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, Điều 6(1)(f) của GDPR. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc xác định bất kỳ hành vi nào lạm dụng Trò chơi của chúng tôi. Bên cạnh những lý do khác, hoạt động này còn được chứng minh bằng thực tế là bất kỳ hành vi nào lạm dụng Trò chơi của chúng tôi cũng có thể cấu thành hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

h. Quảng cáo

Chúng tôi sử dụng các loại công cụ phân tích và quảng cáo khác nhau để quảng cáo hiệu quả trong Trò chơi của mình và hiển thị quảng cáo trên các trang web khác.

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được xử lý cho mục đích này:

 • ID Android
 • Loại thiết bị đầu cuối được sử dụng (iPhone, iPad, v.v.)
 • Nguồn cài đặt trò chơi (nguồn mà người dùng đã tải xuống ứng dụng.)
 • ID trò chơi
 • Mã quốc gia
 • Địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối
 • Google Advertising ID (ID quảng cáo của Google)
 • Thông tin phân bổ riêng cho hoạt động tiếp thị (nếu người dùng cài đặt Trò chơi sau khi xem quảng cáo)
 • Trạng thái của người dùng trả tiền
 • Tên người dùng
 • Quốc gia nơi người dùng đăng ký
 • Ngày người dùng đăng ký
 • Thời điểm người dùng đăng ký

Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý là sự chấp thuận tự nguyện của bạn (Điều 6(1)(a) của GDPR). Bạn có thể rút lại sự chấp thuận bất cứ lúc nào. Tính hợp pháp của các thủ tục xử lý dữ liệu đã thực hiện sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định thu hồi.

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích quảng cáo cho đến khi bạn rút lại sự chấp thuận của mình. Nếu dữ liệu cá nhân không cần thiết cho bất kỳ mục đích nào khác thì dữ liệu đó sẽ bị xóa.

(1) Unity

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
Hoa Kỳ (“Unity”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Unity, trong Chính sách quyền riêng tư của Unity:

https://unity.com/legal/privacy-policy

(2) Appsflyer

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

AppsFlyer Ltd.
14 Maskit St.
POB 12371
Herzliya
Israel (“Appsflyer”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Appsflyer, trong Chính sách quyền riêng tư của Appsflyer:

https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/

Liên quan đến các Game của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe

(“Phoenix Lighthouse”) sau đó sử dụng Appsflyer làm Đơn vị xử lý phụ.

(3) Adjust

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Adjust GmbH
Saarbrücker Str. 37a
10405 Berlin
Đức (“Adjust”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Adjust, trong Chính sách quyền riêng tư của Adjust:

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Liên quan đến các Game của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe

(“Phoenix Lighthouse”) sau đó sử dụng Adjust làm Đơn vị xử lý phụ.

(4) ironSource

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

ironSource
Derech Menachem Begin 121
Tel Aviv 6513307
Israel (“ironSource”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại ironSource, trong Chính sách quyền riêng tư của ironSource:

https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/#step-1

(5) Google AdMob

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
Hoa Kỳ (“Google AdMob”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Google AdMob, trong Chính sách quyền riêng tư của Google AdMob:

https://policies.google.com/privacy

(6) Vungle

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Easter Sweeper

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Vungle Limited
4th Floor
Farringdon Point
33 Farringdon Road
London
EC1M 3JF
Vương quốc Anh(“Vungle”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Vungle, trong Chính sách quyền riêng tư của Vungle:

https://vungle.com/privacy/

(7) Pangle

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Bytedance Pte. Ltd.
1 Raffles Quay
#26-10, South Tower
Singapore 048583
Mã GST: 201923456H (“Pangle”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Pangle, trong Chính sách quyền riêng tư của Pangle:

https://www.pangleglobal.com/privacy

(8) Facebook

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland (“Facebook”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Facebook, trong Chính sách quyền riêng tư của Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy

(9) AppLovin

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Applovin Corporation
1100 Page Mill Road
Palo Alto
CA 94304
Hoa Kỳ (“AppLovin”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại AppLovin, trong Chính sách quyền riêng tư của AppLovin:

https://www.applovin.com/privacy/

(10) Liftoff

Liên quan đến các Game của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý:

Liftoff Mobile
Inc. 900 Middlefield Rd.
Redwood City
CA 94063
Hoa Kỳ (“Liftoff”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Liftoff, trong Chính sách quyền riêng tư của Liftoff:

https://liftoff.io/privacy-policy/

(11) Phoenix Lighthouse, AWS (Redshift)

Liên quan đến các Game của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe
Đức (“Phoenix Lighthouse”)

sau đó sử dụng dịch vụ Redshift làm đơn vị xử lý phụ

Dịch vụ web của Amazon EMEA SARL
Chi nhánh Đức
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 Munich
Đức (“AWS”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại AWS trong Chính sách quyền riêng tư của AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/.

i. Yêu cầu hỗ trợ

Bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi. Trong trường hợp này, thông tin chi tiết của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu hỗ trợ và cho bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào mà bạn có thể đặt ra.

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được xử lý cho mục đích này:

 • Địa chỉ email
 • Tên người dùng
 • Nội dung yêu cầu của bạn
 • Hệ điều hành và phiên bản
 • Loại thiết bị
 • ID người dùng đã lưu
 • Tiền dùng cho giao dịch mua hàng trong trò chơi
 • Địa chỉ IP
 • Nơi đăng ký
 • Vị trí

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6(1)(f) của GDPR. Lợi ích của chúng tôi trong hoạt động trả lời yêu cầu của bạn tương đồng với lợi ích của bạn. Khi bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi, chúng tôi trả lời vì lợi ích của riêng bạn và bạn hiểu rằng chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để trả lời câu hỏi này. Nếu bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi, hoạt động xử lý sẽ tuân theo Điều 6(1)(b) của GDPR.

Dữ liệu sẽ bị xóa khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập ban đầu. Đây là trường hợp khi cuộc trò chuyện tương ứng với người dùng đã chấm dứt. Cuộc trò chuyện kết thúc khi có thể suy ra từ các tình huống rằng vấn đề liên quan đã được làm rõ một cách thuyết phục.

(1) Zendesk

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý

Zendesk, Inc.
1019 Market Street
San Francisco
CA 94103
Hoa Kỳ (“Zendesk”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Zendesk, trong Chính sách quyền riêng tư của Zendesk:

https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

(2) AWS

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý AWS. Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại AWS, trong Chính sách quyền riêng tư của AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(3) Freshworks

Liên quan đến các Trò chơi của chúng tôi

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

chúng tôi sử dụng Đơn vị xử lý:

Freshworks, Inc.
2950 S. Delaware Street
San Mateo
CA 94403
USA (“Freshworks”).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin khác về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Freshworks, trong Chính sách quyền riêng tư của Freshworks:

https://www.freshworks.com/privacy/

j. Liên kết ngoài

Trò chơi của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc dịch vụ của bên thứ ba có nội dung mà chúng tôi không có quyền kiểm soát tiêu chuẩn quyền riêng tư dữ liệu và tiêu chuẩn bảo mật. Do đó, vui lòng tham khảo về các điều khoản về quyền riêng tư của các nhà cung cấp tương ứng trên các trang web hoặc dịch vụ của họ.
Các trang liên kết đã được kiểm tra xem có vi phạm quyền nào vào ngày liên kết hay không. Không xác định được nội dung bất hợp pháp nào vào ngày liên kết. Nếu chúng tôi biết về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ xóa liên kết tương ứng ngay lập tức.

Các liên kết bên ngoài đã nêu chỉ phục vụ mục đích giải trí và không nhất thiết phải truy cập các trang web hoặc dịch vụ tương ứng để chơi trò chơi.

k. Chương trình khách hàng thân thiết

Qua chương trình khách hàng thân thiết, chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu sau đây:

– Địa chỉ email

Quá trình xử lý này được thực hiện để trao quà tặng/phần thưởng cho khách hàng thân thiết. Cơ sở pháp lý cho hoạt động này là Điều 6(1)(f) GDPR. Hoạt động trao quà tặng/phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết này nhằm mang lại lợi ích cho bạn.

Ngoài địa chỉ email, chúng tôi cũng xử lý tên và địa chỉ bưu điện của bạn với mục đích gửi quà tặng/phần thưởng đến bạn. Cơ sở pháp lý cho hoạt động này là để thực hiện hợp đồng, Điều 6(1)(b) GDPR. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sau khi bạn nhận được quà tặng/phần thưởng.

5. Xử lý dữ liệu ở các quốc gia khác

Để cung cấp nội dung và dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi sử dụng các đơn vị xử lý. Vì lý do kỹ thuật, một số đơn vị xử lý này có máy chủ ở các quốc gia khác, trong đó sẽ tạo kết nối trong một số tình huống nhất định. Dữ liệu cá nhân của bạn đôi khi cũng sẽ được xử lý theo cách này.

Với các đơn vị xử lý phụ sau đây, chúng tôi đã ký kết các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.) hoặc các đơn vị xử lý phụ đó đã ký kết các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu với hoạt động xử lý dữ liệu ở các quốc gia thứ ba của các đơn vị xử lý phụ của họ, và/hoặc chính họ hoặc khách hàng của họ phải tuân theo quyết định thỏa đáng (đặc biệt là Khung bảo mật Châu Âu-Hoa Kỳ).

 • Amazon Web Services EMEA SARL, Chi nhánh German, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Đức
 • AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., POB 12371, Herzliya, Israel
 • Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Đức
 • ironSource, Derech Menachem Begin 121, Tel Aviv 6513307, Israel
 • Bytedance Pte. Ltd. 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583, Mã GST: 201923456H
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ
 • Vungle Limited, 4th Floor, Farringdon Point, 33 Farringdon Road, London, EC1M 3JF, Vương quốc Anh
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
 • Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ
 • Applovin Corporation, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Hoa Kỳ
 • Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Vương quốc Anh
 • NodeChef Inc., 204 – 610 Washmill Lake Dr Halifax NS B3S 0C2, Canada
 • Zendesk Inc., 989 Market St San Francisco, CA 94103, Hoa K
 • Liftoff Mobile, Inc. 900 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063, Hoa Kỳ
 • Phoenix Lighthouse GmbH, Kaiserstraße 146-148, 76133 Karlsruhe, Đức
 • InMotion Hosting, Inc., 555 S. Independence Blvd., Virginia Beach, VA 23452, USA
 • Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA

6. Quyền của bạn

a. Quyền nhận thông tin

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xác nhận xem liệu có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn đang được chúng tôi xử lý hay không.

Nếu quá trình xử lý đó do chúng tôi thực hiện, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin sau:

(1) Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
(2) các loại dữ liệu cá nhân đang được xử lý;
(3) đối tượng hoặc danh mục đối tượng đã được tiết lộ hoặc chưa được tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn;
(4) khoảng thời gian dự kiến lưu dữ liệu cá nhân hoặc tiêu chí để xác định thời gian lưu dữ liệu nếu không thể cung cấp thông tin cụ thể về thời gian này;
(5) sự tồn tại của quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, quyền hạn chế hoạt động xử lý của chúng tôi hoặc quyền phản đối hoạt động xử lý đó;
(6) sự tồn tại của quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát;
(7) bất kỳ thông tin có sẵn nào về nguồn gốc của dữ liệu nếu dữ liệu cá nhân không được thu thập riêng từ chủ thể của dữ liệu;
(8) sự tồn tại của hình thức ra quyết định tự động, bao gồm cả hoạt động lập hồ sơ, theo Điều 22(1) và (4) của GDPR, và thông tin có ý nghĩa về logic liên quan cũng như tác động và tác động dự kiến của hoạt động xử lý đó đối với chủ thể dữ liệu, ít nhất là trong những trường hợp như vậy.

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có được chuyển đến một quốc gia khác hay một tổ chức quốc tế hay không. Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu nhận thông báo về các biện pháp đảm bảo phù hợp theo Điều 46 của GDPR liên quan đến hoạt động chuyển giao dữ liệu.

b. Quyền chỉnh sửa

Nếu dữ liệu cá nhân được xử lý này có liên quan đến bạn mà không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc hoàn thiện dữ liệu của mình. Chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay lập tức.

c. Quyền hạn chế hoạt động xử lý

Dựa trên các điều kiện tiên quyết sau, bạn có thể yêu cầu hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn:

(1) Nếu bạn phản bác tính chính xác của dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn trong một khoảng thời gian đủ để giúp chúng tôi kiểm tra tính chính xác của dữ liệu cá nhân;
(2) nếu hoạt động xử lý này là bất hợp pháp và bạn từ chối xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó là yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân;
(3) nếu chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, tuy nhiên, bạn cần dữ liệu đó để đòi quyền lợi, thực thi hoặc biện hộ trước bất kỳ khiếu nại pháp lý nào; hoặc
(4) nếu bạn đã nộp đơn phản đối hoạt động xử lý theo Điều 21(1) của GDPR và vẫn chưa xác định được liệu cơ sở pháp lý của chúng tôi có hiệu lực cao hơn cơ sở của bạn hay không.

Nếu hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn bị hạn chế thì ngoại trừ hoạt động lưu trữ, dữ liệu này có thể chỉ được xử lý khi có sự đồng ý của bạn; để đòi quyền lợi, thực thi hoặc biện hộ trước bất kỳ khiếu nại pháp lý nào; để bảo vệ quyền của thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc vì các lý do liên quan đến lợi ích chung quan trọng của EU hoặc Quốc gia Thành viên.

Nếu biện pháp hạn chế xử lý được thực hiện phù hợp với các điều kiện tiên quyết ở trên, bạn sẽ được chúng tôi thông báo trước khi biện pháp hạn chế bị gỡ bỏ.

d. Quyền yêu cầu xóa dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa ngay dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Chúng tôi có nghĩa vụ xóa dữ liệu nói trên ngay lập tức nếu đáp ứng một trong những lý do sau đây:

(a) Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào khác;
(b) bạn rút lại sự chấp thuận của mình, vốn là cơ sở của hoạt động xử lý theo Điều 6(1)(a) của GDPR, và không có cơ sở pháp lý nào khác cho hoạt động xử lý này;
(c) bạn đang gửi đơn phản đối hoạt động xử lý theo Điều 21(1) của GDPR và không có cơ sở pháp lý nào có hiệu lực cao hơn cho hoạt động xử lý này hoặc bạn đang gửi đơn phản đối hoạt động xử lý theo Điều 21(2) của GDPR;
(d) dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đang bị xử lý bất hợp pháp;
(e) việc xóa dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quy định của Liên minh Châu u hoặc pháp luật của các Quốc gia Thành viên mà chúng tôi phải tuân thủ;
(f) dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được thu thập để phục vụ các dịch vụ mang xã hội thông tin được cung cấp theo Điều 8(1) của GDPR.

Chuyển giao thông tin cho bên thứ ba

Nếu chúng tôi công bố dữ liệu liên quan đến bạn và nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải xóa dữ liệu đó theo Điều 17(1) của GDPR, chúng tôi sẽ dựa vào công nghệ hiện có và chi phí triển khai để thực hiện các biện pháp hợp lý, cũng như dựa vào tính chất kỹ thuật để thông báo cho Đơn vị kiểm soát chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, đối tượng xử lý dữ liệu cá nhân, mà bạn, với tư cách là chủ thể dữ liệu, đã yêu cầu xóa tất cả mối liên hệ đến dữ liệu cá nhân nói trên hoặc các bản sao, nhân bản của dữ liệu cá nhân nói trên.

Ngoại lệ

Quyền xóa dữ liệu không tồn tại nếu hoạt động xử lý là cần thiết

(a) để thực hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm và cung cấp thông tin;
(b) để thực hiện nghĩa vụ pháp lý đòi hỏi phải xử lý dữ liệu theo luật của Liên minh Châu u hoặc các Quốc gia Thành viên mà Đơn vị kiểm soát phải tuân theo, hoặc đảm nhận một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc thi hành công vụ mà Đơn vị kiểm soát được giao;
(c) vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng theo Điều 9(2)(h) và (i), cũng như Điều 9(3) của GDPR;
(d) để phục vụ mục đích lưu trữ hoặc mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử vì lợi ích công cộng hoặc để phục vụ mục đích thống kê theo Điều 89(1) của GDPR, trong phạm vi quyền được đề cập trong Phần a) có thể sẽ khiến việc triển khai các mục tiêu của hoạt động xử lý nói trên là không thể hoặc cản trở nghiêm trọng các mục tiêu đó; hoặc
(e) để đòi quyền lợi, thực hiện hoặc biện hộ trước bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.

e. Quyền thông báo

Nếu bạn đã yêu cầu quyền chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế với chúng tôi, chúng tôi sẽ có nghĩa vụ thông báo cho tất cả người được tiết lộ dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn về nội dung chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu nói trên hoặc hạn chế xử lý, trừ khi điều này chứng minh không thể hoặc liên quan đến nỗ lực không tương xứng.

Bạn có thể đòi quyền nhận thông báo về những đối tượng nói trên.

f. Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, ổn định và có thể đọc được bằng máy tính. Ngoài ra, bạn có quyền chuyển giao dữ liệu nói trên đến một Đơn vị kiểm soát khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ Đơn vị kiểm soát đã cung cấp dữ liệu cá nhân, miễn là

(1) hoạt động xử lý dựa trên sự chấp thuận theo Điều 6(1)(a) của GDPR hoặc Điều 9(2)(a) của GDPR hoặc hợp đồng theo Điều 6(1)(b) của GDPR; và
(2) quá trình xử lý được thực hiện bằng các quy trình tự động.

Ngoài ra, khi thực hiện quyền này, bạn có quyền sắp xếp để dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được chúng tôi chuyển giao trực tiếp cho đơn vị kiểm soát khác, trong giới hạn khả thi về mặt kỹ thuật. Hoạt động này không xâm phạm quyền tự do hoặc quyền lợi của người nào khác.

Quyền chuyển giao dữ liệu sẽ không áp dụng cho hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ thuộc lợi ích công cộng hoặc được thực hiện để thi hành công vụ, đã được chuyển giao cho chúng tôi.

g. Quyền phản đối

Vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể mà bạn có quyền đưa ra ý kiến phản đối bất cứ lúc nào đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn dựa trên Điều 6(1)(e) hoặc (f) của GDPR. Quy định này cũng áp dụng cho bất kỳ hoạt động lập hồ sơ nào được thực hiện dựa trên các điều khoản này.

Sau đó, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nữa trừ khi chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng về lý do thuyết phục cho hoạt động xử lý, đáng được bảo vệ, có hiệu lực cao hơn lợi ích, quyền và sự tự do của bạn hoặc hoạt động xử lý này nhằm phục vụ mục đích đòi quyền lợi, thực hiện hoặc biện hộ trước bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.
Nếu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được xử lý để tham gia tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn cho mục đích quảng cáo như vậy bất kỳ lúc nào. Quy định này cũng áp dụng cho hoạt động lập hồ sơ, trong phạm vi liên quan hoạt động tiếp thị trực tiếp nêu trên.

Nếu bạn phản đối hoạt động xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn sẽ không còn được sử dụng cho các mục đích nói trên nữa.

Liên quan đến hoạt động sử dụng các dịch vụ mạng xã hội thông tin, mặc dù có Chỉ thị 2002/58/EC nhưng bạn vẫn có thể thực hiện quyền phản đối của mình bằng cách sử dụng các quy trình tự động sử dụng các đặc điểm kỹ thuật.

h. Quyền thu hồi bất kỳ sự chấp thuận nào theo pháp luật về quyền riêng tư đối với dữ liệu

Bạn có quyền rút lại tuyên bố chấp thuận của mình theo pháp luật về quyền riêng tư đối với dữ liệu bất kỳ lúc nào. Tính hợp pháp của hoạt động xử lý đã thực hiện trước khi thu hồi sự chấp thuận không bị ảnh hưởng bởi sự kiện thu hồi sự chấp thuận này.

i. Quyết định tự động trong vụ việc riêng lẻ, bao gồm cả hoạt động lập hồ sơ

Bạn có quyền không trở thành đối tượng của bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động – bao gồm cả hoạt động lập hồ sơ – trong trường hợp quyết định này mang lại hệ quả có giá trị pháp lý đối với bạn hoặc ảnh hưởng xấu đáng kể đến bạn theo cách tương tự.

Quy định này không áp dụng nếu quyết định này

(1) là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi;
(2) là hợp pháp dựa trên quy định của Liên minh Châu u hoặc các Quốc gia Thành viên mà chúng tôi tuân thủ và quy
định nêu trên bao gồm các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền, sự tự do cũng như lợi ích hợp pháp của bạn; hoặc
(3) được thực hiện dựa trên sự chấp thuận rõ ràng của bạn.

j. Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

Bạn có quyền khiếu nại bất kỳ biện pháp pháp lý nào khác theo luật hành chính hoặc bất kỳ biện pháp tư pháp nào với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại Quốc gia Thành viên nơi bạn cư trú, làm việc hoặc nơi xảy ra hành vi nghi ngờ vi phạm, nếu bạn cho rằng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vi phạm GDPR.

Cơ quan giám sát ở nơi nộp đơn khiếu nại sẽ thông báo cho Người kháng cáo (bạn) về tình trạng và kết quả khiếu nại, bao gồm cả lựa chọn biện pháp tư pháp theo Điều 78 của GDPR.

Tháng 1 năm 2024