Privacybeleid met betrekking tot spellen

1. Gegevensprivacy

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en behandelen ze in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, evenals met dit privacybeleid.
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (‘gegevensverwerking’) door ons bij het gebruik van onze onlinespellen (‘spellen’). De aard, het doel en de omvang van de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de spellen worden erin toegelicht.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en gegevensprivacyfunctionaris

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke van onze spellen is:

a. Flaregames GmbH

De verwerkingsverantwoordelijke is Flaregames GmbH

Duisburger Straße 6
10707 Berlijn
Duitsland
E-Mail: privacy@flaregames.com
Website: https://flaregames.com

voor de volgende spellen:

 • Zombie Gunship Survival
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising

b. Well Played Games Ltd

De verwerkingsverantwoordelijke is Well Played Games Ltd

Walton House 11-15 Parade
CV32 4DG Leamington Spa
Warwickshire
Verenigd Koninkrijk
E-Mail: info@wellplayed.games
Website: https://wellplayed.games/

voor het volgende spel:

 • Warhammer Combat Cards

c. The Phoenix Lighthouse GmbH

De verwerkingsverantwoordelijke is The Phoenix Lighthouse GmbH

Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe
Duitsland
E-Mail: privacy@thelighthousepublishing.com
Website: https://thelighthousepublishing.com/

voor het volgende spel:

 • Nonstop Knight 2

d. SmileyGamer BV

De verwerkingsverantwoordelijke is SmileyGamer BV

Rue des Poissonniers 13
1000 Brussel
België
E-Mail: smileygamer.com@gmail.com
Website: https://www.smileygamer.com/

voor de volgende spellen:

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

e. Sad Panda

De verwerkingsverantwoordelijke is Sad Panda Studios Ltd.

PO Box 20022 Towne Centre
Kelowna
BC V1Y 9H2
Canada
E-Mail: info@sadpandastudios.com
Website: https://www.sadpandastudios.com

voor de volgende spellen:

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

De externe gegevensprivacyfunctionaris van de verwerkingsverantwoordelijken (uitgezonderd Upright Games GmbH en Sad Panda Studios Ltd.) is

Prof. Dr. Christian Rauda
Advocaat gespecialiseerd in informaticarecht
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Duitsland
Email: privacy@phoenixgames.com
Tel +49.40.537 981 260
www.artana.law

3. Algemene beginselen van gegevensverwerking

Hieronder informeren wij u over de algemene beginselen van de gegevensverwerking.

a. Omvang van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe alleen voor zover dat nodig is om onze spellen, alsook hun inhoud en diensten, ter beschikking te stellen en zodat ze kunnen worden gebruikt.

b. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Voor zover wij van u toestemming krijgen voor de gegevensverwerking, is artikel 6, lid 1, punt a) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

In het geval van gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een contractpartij bent, is artikel 6, lid 1, punt b) AVG de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Indien gegevensverwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, is artikel 6, lid 1, punt c) AVG de rechtsgrondslag.

Mocht de gegevensverwerking nodig zijn om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te bewaren, en mochten uw belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dan is artikel 6, lid 1, punt f) AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. Bewaartermijn en wissen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer bestaat. Ze kunnen na dat tijdstip worden opgeslagen indien dit laatste door de Europese of nationale wetgevende organen is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Europese Unie waaraan wij zijn onderworpen. Het blokkeren of wissen van genoemde persoonsgegevens zal ook plaatsvinden als een in genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om deze persoonsgegevens te blijven bewaren met betrekking tot de sluiting van een overeenkomst of de uitvoering van een contract.

4. Specifieke gevallen van gegevensverwerking

De volgende gevallen van gegevensverwerking worden uitgevoerd m.b.t. onze spellen:

a. Downloaden van de spellen

Onze spellen worden aangeboden via de platforms van Google, Microsoft, Steam, Nintendo, Epic en Apple. De platforms bieden ook de mogelijkheid tot in-appaankopen en andere merkgebonden diensten. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking in dat verband en de respectievelijke platformexploitant is de verwerkingsverantwoordelijke krachtens de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming. De respectievelijke gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze exploitant zijn van toepassing.

U kunt het privacybeleid van de Google Play Store hier raadplegen:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt het privacybeleid van de Apple App Store hier raadplegen:

https://support.apple.com/nl-nl/HT211970

U kunt het privacybeleid van de Microsoft App Store hier raadplegen:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

U kunt het privacybeleid van de Steam Store hier raadplegen:

https://store.steampowered.com/privacy_agreement

U kunt het privacybeleid van de Nintendo Store hier raadplegen:

https://accounts.nintendo.com/term_chooser/privacy_policy

U kunt het privacybeleid van de Epic Store hier raadplegen:

https://www.epicgames.com/site/privacypolicyht

b. Hosting

Alle gegevens die ontstaan bij het gebruik van de volgende spellen worden opgeslagen op servers. In het geval van de verschillende verwerkingsdoeleinden worden deze op de servers opgeslagen gegevens geraadpleegd.

De gegevensverwerking in de vorm van opslag van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de gebruiksovereenkomst die u heeft aanvaard toen u ons spel voor het eerst opende, en is dus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

De persoonsgegevens worden van de servers verwijderd zodra er geen gronden voor verwerking meer bestaan. Dit is typisch het geval bij beëindiging van de contractuele relatie, zolang de wettelijke voorschriften niet vereisen dat de gegevens gedurende een langere periode worden bewaard.

(1) AWS

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Amazon Web Services EMEA SARL
Duitse vestiging
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 München
Duitsland (‘AWS’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AWS vindt u in het privacybeleid van AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(2) NodeChef

Met betrekking tot spellen

 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

doen we beroep op verwerker

NodeChef Co.
610 Washmill Lake Dr
Halifax
Nova Scotia
B3S 0C2
Canada (‘NodeChef’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AWS vindt u in het privacybeleid van NodeChef:

https://www.nodechef.com/privacy

(3) CloudFlare

Met betrekking tot spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St
San Francisco
CA 94107
USA(‘CloudFlare’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CloudFlare vindt u in het privacybeleid van CloudFlare:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

(4) InMotion

Met betrekking tot spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

InMotion Hosting, Inc.
555 S. Independence Blvd.
Virginia Beach
VA 23452
USA(‘InMotion’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door InMotion vindt u in het privacybeleid van InMotion:

https://www.inmotionhosting.com/privacy/

c. Een account aanmaken

Om onze spellen te kunnen spelen, moet u een account aanmaken. Hierdoor kunnen wij met name eventuele scores aan de respectievelijke speler toekennen en kan de speler het spel op verschillende eindapparaten spelen.

Voor dit doel kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • de door u gekozen accountnaam;
 • e-mailadres;
 • interne ID (unieke gebruikers-ID die wordt gegenereerd wanneer u een account aanmaakt).

De gegevens worden verwerkt op basis van de gebruiksovereenkomst, en dus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

Voor de volgende spellen is het aanmaken van een account optioneel:

 • Royal Revolt

Als u ervoor kiest geen account aan te maken, kunnen echter niet alle functies van het spel worden gebruikt.

d. Het spel opstarten

Het gebruik van onze spellen vereist gegevensverwerking, zonder welke het spel niet kan worden opgestart. Deze gegevensverwerking is met name nodig om het spel eerst beschikbaar en speelklaar te maken, om eventuele bugs op te sporen en te verhelpen, om toegang te krijgen tot de scores, of ook om in-appaankopen te koppelen aan het account van de speler.

Voor dit doel kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • accountnaam;
 • interne ID;
 • aantal en inhoud van in-appaankopen;
 • land waar het spel is gedownload;
 • type gebruikt eindapparaat (iPhone, iPad, etc.);
 • modelnummer;
 • besturingssysteem van het eindapparaat;
 • taalinstellingen van het eindapparaat;
 • downloaddatum;
 • appversie;
 • dagen sinds download (‘leeftijd van het account’);
 • duur van het gebruik van het spel;
 • aantal keren dat toegang tot het spel is verkregen.

De gegevens worden verwerkt op basis van de gebruiksovereenkomst, en dus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

d2. VIP-programma

Voor ons spel

 • Royal Revolt 2

bieden we sommige gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan een VIP-programma. Als de gebruiker instemt met de gebruiksvoorwaarden voor het VIP-programma, ontvangt deze exclusieve content in het spel, evenals exclusieve content buiten het bereik van het spel.
Met betrekking tot de aanvraag voor toelating tot het VIP-programma verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam (optioneel)
 • Adres (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Geslacht (optioneel)

Deze persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de gebruiker exclusieve content aan te bieden (bijvoorbeeld op de verjaardag van de gebruiker). Om het VIP-programma te kunnen aanbieden, wordt het spelgedrag van de gebruiker bovendien uitgebreid geobserveerd.

In dat opzicht worden de persoonsgegevens verwerkt op basis van het contract van het VIP-programma dat de gebruiker met ons heeft afgesloten, en dus op basis van Art. 6(1)(1)(b) AVG.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij in dit verband gebruik van de volgende verwerkers, waarmee wij de vereiste contracten hebben afgesloten en die de gegevens uitsluitend namens ons verwerken:

 • Google Form
 • Mailchimp
 • Zendesk
 • Tableau
 • Excel Trackers, die worden opgeslagen in het Google Drive-account van het bedrijf
 • Google Drive
 • WhatsApp via eToken of netwerkaanbiedernummer (Duits nummer). WhatsApp is geïnstalleerd en wordt gebruikt op onze bedrijfslaptops.

e. Genereren van geaggregeerde informatie

Wij genereren geaggregeerde statistische informatie uit de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Wij gebruiken deze statistische informatie voor verschillende doeleinden, zoals het optimaliseren van het spel, het verbeteren van onze marketingcampagnes, etc. De geaggregeerde informatie betreft geen persoonsgegevens meer.

Wanneer de gegevens worden geaggregeerd, kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Android-ID;
 • type apparaat;
 • besturingssysteem van het apparaat;
 • versie van het besturingssysteem van het eindapparaat;
 • taalinstellingen van het eindapparaat;
 • Facebook-ID;
 • audio-instellingen van het eindapparaat;
 • lijst van de andere spellen uitgegeven door Phoenix die gespeeld zijn;
 • grafische instellingen van het eindapparaat;
 • installatiebron van het spel:
 • IP-adres van het eindapparaat;
 • specifieke toewijzingsinformatie voor marketing (als de gebruiker het spel heeft geïnstalleerd na het zien van een advertentie);
 • Google Advertising-ID (advertentie-ID van Google);
 • Apple IDFA (Apple-ID voor adverteerders);
 • IDFV (Apple-ID voor aanbieders);
 • status betalende gebruiker;
 • spelersnaam;
 • dagen sinds download;
 • instellingen voor pushmeldingen;
 • land waar het spel is gedownload;
 • downloaddatum;
 • versie van de gedownloade app;
 • bedrag echt uitgegeven geld;
 • speelduur;
 • aantal spellen;
 • aantal aankopen;
 • land waarin de gebruiker de app gebruikt;
 • huidige appversie.

Geaggregeerde statistische informatie wordt gegenereerd op basis van ons gerechtvaardigde belang om verschillende evaluaties en beoordelingen van onze spellen mogelijk te maken, artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Uw belangen wegen ook niet op tegen dit belang, aangezien de persoonlijke referentie wordt verwijderd door het aggregeren van de gegevens, waardoor wij de gegevens op efficiënte wijze kunnen verwerken.

(1) Tableau

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies

doen we soms beroep op verwerker

Salesforce UK Limited
Floor 26 Salesforce Tower
110 Bishopsgate
London
EC2N 4AY
UK (‘Tableau’)

om de geaggregeerde informatie te genereren. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Tableau vindt u in het privacybeleid van Tableau:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Voor onze spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe (‘Phoenix Lighthouse’)

die op zijn beurt beroep doet op Tableau als subverwerker.

(2) Firebase

Met betrekking tot spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush

doen we beroep op verwerker

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
(USA ‘Firebase’)

voor zover u het spel via de Google Play Store of Apple Appstore heeft gedownload. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Firebase vindt u in het privacybeleid van Firebase:

https://firebase.google.com/support/privacy

f. Verhelpen van individuele bugs

Om bugs in een spel op te lossen die zich voordoen bij een individuele gebruiker, is het soms niet voldoende om alleen geaggregeerde informatie en gegevens te verwerken, maar is het ook nodig om persoonsgegevens in te kijken en te evalueren.

Afhankelijk van de bugs kunnen voor dit doel de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Android-ID;
 • type apparaat;
 • besturingssysteem van het eindapparaat;
 • versie van het besturingssysteem van het eindapparaat;
 • taalinstellingen van het eindapparaat;
 • audio-instellingen van het eindapparaat;
 • lijst van de andere spellen uitgegeven door de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke die gespeeld zijn;
 • grafische instellingen van het eindapparaat;
 • installatiebron van het spel:
 • IP-adres van het eindapparaat;
 • Google Advertising-ID (advertentie-ID van Google);
 • Apple IDFA (Apple-ID voor adverteerders);
 • IDFV (Apple-ID voor aanbieders);
 • status betalende gebruiker;
 • spelersnaam;
 • dagen sinds download;
 • instellingen voor pushmeldingen;
 • land waar het spel is gedownload;
 • downloaddatum;
 • versie van de gedownloade app;
 • bedrag echt uitgegeven geld;
 • speelduur;
 • aantal spellen;
 • aantal aankopen;
 • land waarin de gebruiker de app gebruikt;
 • huidige appversie.

De gegevens worden verwerkt op basis van de gebruiksovereenkomst die u heeft aanvaard wanneer u het spel voor het eerst opende, en dus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

Met betrekking tot spellen

(1) Firebase
 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper

doen we beroep op verwerker

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
(USA ‘Firebase’)

voor zover u het spel via de Google Play Store of Apple Appstore heeft gedownload.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Firebase vindt u in het privacybeleid van Firebase:

https://firebase.google.com/support/privacy

(2) Unity

Met betrekking tot spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
VS (‘Unity’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Unity vindt u in het privacybeleid van Unity:

https://unity.com/legal/privacy-policy

g. Fraudedetectie

Wij controleren en valideren persoonsgegevens om eventueel misbruik van onze spellen vast te stellen.

Voor dit doel kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Android-ID;
 • type apparaat;
 • besturingssysteem van het eindapparaat;
 • versie van het besturingssysteem van het eindapparaat;
 • taalinstellingen van het eindapparaat;
 • audio-instellingen van het eindapparaat;
 • lijst van de andere spellen uitgegeven door de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke die gespeeld zijn;
 • grafische instellingen van het eindapparaat;
 • installatiebron van het spel:
 • IP-adres van het eindapparaat;
 • Google Advertising-ID (advertentie-ID van Google);
 • Apple IDFA (Apple-ID voor adverteerders);
 • IDFV (Apple-ID voor aanbieders);
 • status betalende gebruiker;
 • spelersnaam;
 • dagen sinds download;
 • instellingen voor pushmeldingen;
 • land waar het spel is gedownload;
 • downloaddatum;
 • versie van de gedownloade app;
 • bedrag echt uitgegeven geld;
 • speelduur;
 • aantal spellen;
 • aantal aankopen;
 • land waarin de gebruiker de app gebruikt;
 • huidige appversie.

In dat opzicht worden persoonsgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Wij hebben ook belang bij het vaststellen van eventueel misbruik van onze spellen. Dit wordt onder meer ook onderbouwd door het feit dat elk misbruik van onze spellen ook een overtreding van wettelijke voorschriften kan inhouden.

h. Reclame

Wij gebruiken verschillende soorten analyse- en promotiemiddelen om met succes reclame te maken in onze spellen en om advertenties op andere websites te tonen.

Voor dit doel kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Android-ID;
 • type gebruikt eindapparaat (iPhone, iPad, etc.);
 • installatiebron van het spel (bron waarvan de gebruiker de app heeft gedownload);
 • spel-ID;
 • landcode;
 • IP-adres van het eindapparaat;
 • Google Advertising-ID (advertentie-ID van Google);
 • specifieke toewijzingsinformatie voor marketing (als de gebruiker het spel heeft geïnstalleerd na het zien van een advertentie);
 • status betalende gebruiker;
 • gebruikersnaam;
 • land waarin de gebruiker zich heeft geregistreerd;
 • datum waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd;
 • tijdstip waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw vrijwillige toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures wordt niet beïnvloed door de intrekking.
De persoonsgegevens worden verwerkt voor reclamedoeleinden totdat u uw toestemming intrekt. Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor verdere doeleinden, worden ze gewist.

(1) Unity

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Unity Ads of Unity Technologies
30 3rd Street
San Francisco
CA 94103
VS (‘Unity’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Unity vindt u in het privacybeleid van Unity:

https://unity.com/legal/privacy-policy

(2) Appsflyer

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

doen we beroep op verwerker

AppsFlyer Ltd.
14 Maskit St.
POB 12371
Herzliya
Israël (‘Appsflyer’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Appsflyer vindt u in het privacybeleid van Appsflyer:

https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/

Voor onze spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe (‘Phoenix Lighthouse’)

die op zijn beurt beroep doet op Appsflyer als subverwerker.

(3) Adjust

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 3

doen we beroep op verwerker

Adjust GmbH
Saarbrücker Str. 37a
10405 Berlin
Duitsland (‘Adjust’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Adjust vindt u in het privacybeleid van Adjust:

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Voor onze spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe (‘Phoenix Lighthouse’)

die op zijn beurt beroep doet op Adjust als subverwerker.

(4) ironSource

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

ironSource
Derech Menachem Begin 121
Tel Aviv 6513307
Israël (‘ironSource’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ironSource vindt u in het privacybeleid van ironSource:

https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/#step-1

(5) Google AdMob

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Easter Sweeper
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA (‘Google AdMob’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google AdMob vindt u in het privacybeleid van Google AdMob:

https://policies.google.com/privacy

(6) Vungle

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Easter Sweeper

doen we beroep op verwerker

Vungle Limited
4th Floor
Farringdon Point
33 Farringdon Road
Londen
EC1M 3JF
England (‘Vungle’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Vungle vindt u in het privacybeleid van Vungle:

https://vungle.com/privacy/

(7) Pangle

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Bytedance Pte. Ltd.
1 Raffles Quay
#26-10, South Tower
Singapore 048583
GST Number: 201923456H (‘Pangle’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pangle vindt u in het privacybeleid van Pangle:

https://www.pangleglobal.com/privacy

(8) Facebook

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ierland (‘Facebook’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy

(9) AppLovin

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Warhammer Combat Cards
 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Applovin Corporation
1100 Page Mill Road
Palo Alto
CA 94304
USA (‘AppLovin’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AppLovin vindt u in het privacybeleid van AppLovin:

https://www.applovin.com/privacy/

(10) Liftoff

Voor onze spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker:

Liftoff Mobile
Inc. 900 Middlefield Rd.
Redwood City
CA 94063
USA (‘Liftoff’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Liftoff vindt u in het privacybeleid van Liftoff.

https://liftoff.io/privacy-policy/

(11) Phoenix Lighthouse, AWS (Redshift)

Voor onze spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker:

Phoenix Lighthouse GmbH
Kaiserstraße 146-148
76133 Karlsruhe
Duitsland (‘Phoenix Lighthouse’)

die op zijn beurt gebruikmaakt van de Redshift-service van subverwerker

Amazon Web Services EMEA SARL
Duitse vestiging
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 München
Duitsland (‘AWS’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AWS vindt u in het privacybeleid van AWS.

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

i. Supportverzoeken

U kunt ons supportverzoeken sturen. In dit kader worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het supportverzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Voor dit doel kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • inhoud van uw verzoek;
 • besturingssysteem en -versie;
 • type apparaat;
 • opgeslagen gebruikers-ID;
 • geld gebruikt voor in-gameaankopen;
 • IP-adres;
 • registratieplaats;
 • locatie.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons belang om uw verzoek te beantwoorden komt overeen met uw belang. Aangezien u ons schrijft, is het in uw eigen belang dat wij antwoorden en bent u zich ervan bewust dat wij uw gegevens moeten verwerken om uw vraag te beantwoorden. Als u onze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval zodra het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd zodra uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is opgehelderd.

(1) Zendesk

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards
 • Christmas Sweeper 2
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 3
 • Christmas Sweeper 4
 • Farm Charm
 • Easter Sweeper
 • Sweet Hearts Match 3
 • Happy Shape Blast
 • Sweet Candies 2

doen we beroep op verwerker

Zendesk, Inc.
1019 Market Street
San Francisco
CA 94103
USA (‘Zendesk’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zendesk vindt u in het privacybeleid van Zendesk:

https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

(2) AWS

Met betrekking tot spellen

 • Zombie Gunship Survival
 • Nonstop Knight 2
 • Royal Revolt 2
 • Olympus Rising
 • Warhammer Combat Cards

doen we beroep op verwerker AWS. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AWS vindt u in het privacybeleid van AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

(3) Freshworks

Met betrekking tot spellen

 • Blush Blush
 • Crush Crush
 • Kitty Catsanova

doen we beroep op verwerker

Freshworks, Inc.
2950 S. Delaware Street
San Mateo
CA 94403
USA (‘Freshworks’).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Freshworks vindt u in het privacybeleid van Freshworks:

https://www.freshworks.com/privacy/

j. Externe links

Onze spellen kunnen links bevatten naar externe webpagina’s of services van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud, de normen voor gegevensbescherming en de veiligheidsnormen van deze webpagina’s of services. Raadpleeg daarom de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders met betrekking tot hun webpagina’s of services.

De gelinkte pagina’s zijn op de datum van linken gecontroleerd op eventuele schendingen van rechten. Op de datum van linken kon geen onwettige inhoud worden vastgesteld. Mochten wij kennisnemen van wetsovertredingen, zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Deze externe links dienen uitsluitend ter vermaak en het is niet absoluut noodzakelijk om de desbetreffende webpagina’s of services te bezoeken om het spel te kunnen spelen.

k. Loyaliteitsprogramma

In het kader van ons loyaliteitsprogramma kunnen de volgende gegevens verwerkt worden:

 • e-mailadres;

De verwerking wordt uitgevoerd voor het aanbieden van loyaliteitsgeschenken/-bonussen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6(1)(f) AVG. Het is in uw eigen belang dat u loyaliteitsgeschenken/-bonussen aangeboden krijgt.

Behalve uw e-mailadres worden ook uw naam en postadres verwerkt, met als doel om u geschenken/bonussen te sturen. De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van een contract; Art. 6(1)(b) AVG. Zodra de geschenken/bonussen verstuurd zijn, worden deze gegevens verwijderd.

l. Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, is daarvoor uw e-mailadres en/of uw naam en adres nodig. [Daarnaast controleren wij in overeenstemming met de relevante wetgeving of het e-mailadres daadwerkelijk van u is en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Daartoe sturen wij u een validatiemail]. Onze nieuwsbrief informeert over producten, services en content van onze bedrijven.

Aangezien het ontvangen van de nieuwsbrief afhankelijk is van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@thelighthousepublishing.com of door te klikken op de uitschrijfknop in onze nieuwsbrief of door uw instellingen te wijzigen (klik op ‘manage your preferences’ (beheer uw voorkeuren) in de bevestigingsmail). Dit doet echter geen afbreuk aan de gegevensverwerking tot op het moment van uitschijven/intrekken van toestemming.

5. Gegevensverwerking in derde landen

Om onze inhoud en services aan te bieden, maken wij soms gebruik van verwerkers. Om technische redenen hebben sommige van deze verwerkers servers in derde landen, waarmee in bepaalde situaties verbindingen worden gemaakt. Uw persoonsgegevens worden soms ook in dit verband verwerkt.

Met de volgende subverwerkers hebben we EU- modelcontractbepalingen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=NL. afgesloten of deze subverwerkers hebben EU- modelcontractbepalingen afgesloten met hun subverwerkers die gegevens verwerken in derde landen, en/of zijzelf of hun klanten zijn onderworpen aan een besluit waarbij het beschermingsniveau passend is verklaard (met name het EU-VS-kader voor gegevensprivacy).

 • Amazon Web Services EMEA SARL, Duitse vestiging, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Duitsland
 • AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., POB 12371, Herzliya, Israël
 • Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn, Duitsland
 • ironSource, Derech Menachem Begin 121, Tel Aviv 6513307, Israël
 • Bytedance Pte. Ltd. 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583, GST-nummer: 201923456H
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
 • Vungle Limited, 4th Floor, Farringdon Point, 33 Farringdon Road, Londen, EC1M 3JF, Engeland
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland
 • Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, VS
 • Applovin Corporation, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten
 • Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Engeland
 • NodeChef Inc., 204 – 610 Washmill Lake Dr Halifax NS B3S 0C2, Canada
 • Zendesk Inc., 989 Market St San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten
 • Liftoff Mobile, Inc. 900 Middlefield Rd. Redwood City, CA 94063, Verenigde Staten
 • Phoenix Lighthouse GmbH, Kaiserstraße 146-148, 76133 Karlsruhe, Duitsland
 • InMotion Hosting, Inc., 555 S. Independence Blvd., Virginia Beach, VA 23452, Verenigde Staten
 • Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten

6. Uw rechten

a. Uw recht op informatie

U kunt ons vragen om een bevestiging of er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking door ons wordt uitgevoerd, kunt u ons om de volgende informatie verzoeken:

(1) De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
(2) De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.
(3) De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
(4) De periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien het niet mogelijk is hierover specifieke details te verstrekken, criteria voor de vaststelling van de opslagperiode.
(5) Het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht om de verwerking door ons te beperken of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken.
(6) Het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit.
(7) Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet persoonlijk bij de betrokkene zijn verzameld.
(8) Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen over de vraag of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende garanties krachtens artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

b. Recht op rectificatie

Indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten rectificeren of aanvullen. Wij zullen de gegevens onverwijld rectificeren.

c. Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) Indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
(2) Indien de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
(3) Indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
(4) Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 AVG, en nog niet is vastgesteld of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gronden.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – behalve voor opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de EU of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is uitgevoerd, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

d. Het recht om uw gegevens te laten wissen

U kunt vereisen dat wij de u betreffende persoonsgegevens onverwijld wissen. Wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(a) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(b) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG was gebaseerd in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(c) Op grond van artikel 21, lid 1 AVG dient u een bezwaar in tegen de verwerking en zijn er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of dient u een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 AVG.
(d) De u betreffende persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
(e) Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn.
(f) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 AVG.

Informatie doorgegeven aan derden

Indien wij de u betreffende gegevens hebben gepubliceerd, en indien wij op grond van artikel 17, lid 1 AVG, verplicht zijn deze te wissen, zullen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke stappen ondernemen, eveneens van technische aard, om de verwerkingsverantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u, als betrokkene, heeft geëist dat alle links naar voornoemde persoonsgegevens of kopieën of reproducties van voornoemde persoonsgegevens worden gewist.

Uitzonderingen

Het recht van wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is:

(a) voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatieverstrekking;
(b) om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist op grond van de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of een taak te vervullen ter uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
(c) om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), alsmede artikel 9, lid 3, van de AVG;
(d) met het oog op archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het algemeen belang of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van genoemde verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert; of
(e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

e. Het recht op kennisgeving

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking jegens ons heeft doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U heeft het recht om jegens ons het recht te doen gelden om in kennis te worden gesteld van deze ontvangers.

f. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht om te regelen dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden of rechten van anderen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, die aan ons is overgedragen.

g. Het recht van bezwaar

U heeft het recht om, om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG. Dit geldt ook voor eventuele profileringsactiviteiten die op basis van deze bepalingen worden uitgevoerd.

Wij zullen de u betreffende persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een eventuele rechtsvordering.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover die betrekking heeft op direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden worden gebruikt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

h. Recht op herroeping van elke toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking wordt niet beïnvloed door de herroeping van de toestemming.

i. Geautomatiseerde besluiten in het individuele geval, met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit – met inbegrip van profilering – voor zover dit besluit rechtsgeldige gevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze ernstig benadeelt.

Dit geldt niet indien het besluit:

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;
(2) rechtmatig is op basis van wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaronder wij vallen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden, alsmede uw gerechtvaardigde belangen te beschermen; of
(3) wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming.

j. Het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht een ander bestuursrechtelijk rechtsmiddel of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de verzoeker (u) informeren over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een voorziening in rechte krachtens artikel 78 AVG.

Januari 2024